Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IZP.271.2.2022 USŁUGA Z ZAKRESU ZAGOSPODAROWANIA LASU ORAZ POZYSKANIA I ZRYWKI DREWNA W LASACH MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUBACZÓW W ROKU 2022

Zamówienia Publiczne
Gmina Lubaczów
Deadlines:
Published : 21-01-2022 22:16:00
Placing offers : 31-01-2022 09:00:00
Offers opening : 31-01-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 188.21 2022-01-21 22:16:00 Proceeding
SWZ_.pdf pdf 488.51 2022-01-21 22:16:00 Proceeding
Załączniki do SWZ_nr_1,2,3,4,5,6_DLA CZĘŚCI 1,2,.docx docx 67.31 2022-01-21 22:16:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Projktowane postanowienia umowy.pdf pdf 296.7 2022-01-21 22:16:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 29.73 2022-01-31 11:00:04 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_część 2-.pdf pdf 73.36 2022-02-10 23:50:02 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_część 1.pdf pdf 72.08 2022-02-17 20:54:44 Public message

Announcements

2022-02-17 20:54 Zamówienia Publiczne
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_część 1

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-02-10 23:50 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 2

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-01-31 11:00 Zamówienia Publiczne INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-31 09:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć następującą kwotę 395 000 zł. gross w tym:
część nr 1 jest 200 000 zł,
część nr 2: 195 000 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 313