Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ALGAWA/1/T/2022 Leasing i dostawa samochodu dla GPU ALGAWA Sp. z o.o.

Deadlines:
Published : 21-01-2022 11:03:00
Placing offers : 03-02-2022 12:30:00
Offers opening : 03-02-2022 13:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ leasing.pdf pdf 974.87 2022-01-21 11:03:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 17.65 2022-01-21 11:03:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - opis wymagań technicznych.docx docx 26.83 2022-01-21 11:03:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. braku podstaw wykluczenia.docx docx 14.6 2022-01-21 11:03:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - tajemnica przedsiębiorstwa.docx docx 14.16 2022-01-21 11:03:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - wykaz dostaw.docx docx 15.3 2022-01-21 11:03:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - grupa kapitałowa.docx docx 15.51 2022-01-21 11:03:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Istotne postanowienia do umowy.docx docx 19.71 2022-01-21 11:03:00 Proceeding
Odpowiedzi na zapytania.pdf pdf 195.9 2022-01-25 15:14:43 Public message
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 17.68 2022-01-26 08:33:50 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 66.88 2022-01-31 10:36:52 Public message
Zestawienie ofert.pdf pdf 35.15 2022-02-03 13:24:09 Public message
Informacja o wyborze.pdf pdf 44.64 2022-02-09 10:53:15 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 65.97 2022-03-03 14:16:04 Public message

Announcements

2022-03-03 14:16 Aleksandra Wilińska Ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-02-09 10:53 Aleksandra Wilińska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-02-03 13:24 Aleksandra Wilińska Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie ofert.pd [...].pdf

2022-02-03 12:30 Buyer message The message was withdrawn by the Buyer.
2022-02-03 08:16 Aleksandra Wilińska Zamawiający przeznaczył na zamówienie kwotę 300.000,00 zł netto.
2022-02-03 08:15 Aleksandra Wilińska The message was withdrawn by the Buyer.
2022-01-31 10:36 Aleksandra Wilińska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-01-26 08:33 Aleksandra Wilińska Zał. nr 1 - Formularz ofertowy - poprawiony pkt. 4

Załącznik nr 1 - For [...].docx

2022-01-25 15:14 Aleksandra Wilińska Odpowiedzi do zapytań oferentów

Odpowiedzi na zapyta [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 476