Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Transport uczestników wydarzenia w dniach 25 - 26 stycznia 2022 INT 198

Agnieszka Skrycka
Uniwersytet Szczeciński
Deadlines:
Published : 17-01-2022 13:55:00
Placing offers : 21-01-2022 15:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Uniwersytet Szczeciński, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami ogłasza zapytanie na transport autokarowy uczestników wydarzenia  wyjazd doktorantów realizowanego  w ramach projektu  INT 198   „Morze – Pomorze – Pogranicze – miejscem polsko-niemieckiego dialogu. Transgraniczna sieć współpracy w nauce i edukacji historycznej Nadodrza i strefy bałtyckiej. Das Meer – Pommern – die Grenzregion als Orte des deutsch-polnischen Dialogs. Grenzübergreifendes Netzwerk zur wissenschaftlichen Kooperation und historischen Bildung über Ostsee und Odergebiet” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt dr Paweł Migdalski, paw.mig@usz.edu.pl 


- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zapytanie_autokary_styczen_2022.pdf pdf 235.3 2022-01-17 13:55:00 Proceeding
formularz ofertowy_autokary_styczen_2022.docx docx 647.27 2022-01-20 14:14:36 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 usługa transportowa usługa transportowa uczestników wydarzenia w dniach 25 -26 stycznia 2022. 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6679 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 60% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Czas postawienia pojazdu zastępczego 40% W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje czas w jakim zostanie podstawiony pojazd zastępczy (w przypadku awarii pojazdu głównego): • do 20 minut włącznie – otrzyma 40 pkt. • powyżej 20 minut ale nie dłużej niż 40 minut – otrzyma 30 pkt. • powyżej 40 minut ale nie dłużej niż 60 minut – otrzyma 20 pkt. • powyżej 60 minut ale nie dłużej niż 75 minut – otrzyma 0 pkt. Attachment required (0)
Unlock the form

The number of page views: 382