Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.2.2022 Wykonanie remediacji powierzchni ziemi na działkach o nr ew. 226/2, 275/2, 276/3, 276/6, 282/2, 283/2 obręb 0036 przy ul. Zielonej i Legionów w Wołominie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołomini

Zamówienia Publiczne (MM)
Gmina Wołomin
Deadlines:
Published : 14-01-2022 13:34:00
Placing offers : 24-01-2022 08:00:00
Offers opening : 24-01-2022 08:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 95.47 2022-01-14 13:34:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 541.69 2022-01-14 13:34:00 Proceeding
OPZ.pdf pdf 177.29 2022-01-14 13:34:00 Proceeding
PPU - załacznik nr 5 do SWZ.pdf pdf 388.2 2022-01-14 13:34:00 Proceeding
Załacznik 1A do SWZ.zip zip 49139.89 2022-01-14 13:34:00 Proceeding
Załączniki edytowalne.doc doc 215.5 2022-01-14 13:34:00 Proceeding
Odpowiedzi na zapytania.pdf pdf 257.72 2022-01-19 11:49:16 Public message
Odpowiedzi na zapytania nr 2.pdf pdf 239.6 2022-01-20 15:17:35 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 162.52 2022-01-24 10:22:47 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 222.46 2022-02-22 15:07:57 Public message
Zawiadomienie o uniewaznieniu decyzji o wyborze oferty oraz uniewaznieniu postepowania.pdf pdf 238.37 2022-03-04 13:41:32 Public message
Unieważnienie czynności w postepowaniu zgodnie z wyrokiem.pdf pdf 227.55 2022-04-05 14:26:08 Public message
Ogłoszenie o wyniku postepowania.pdf pdf 64.23 2022-04-20 10:18:06 Public message

Announcements

2022-04-20 10:18 Zamówienia Publiczne (MM) Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-04-05 14:26 Zamówienia Publiczne (MM) Informacja o unieważnieniu czynności w postępowaniu zgodnie z wyrokiem KIO

Unieważnienie czynno [...].pdf

2022-03-04 13:41 Zamówienia Publiczne (MM) Informacja o uniewaznieniu decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz uniewaznieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-02-22 15:07 Zamówienia Publiczne (MM) Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-01-24 10:22 Zamówienia Publiczne (MM) Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-24 08:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (brutto):
300.000,00 zł
2022-01-20 15:17 Zamówienia Publiczne (MM) Odpowiedzi na zapytania nr 2

Odpowiedzi na zapyta [...].pdf

2022-01-19 11:49 Zamówienia Publiczne (MM) Odpowiedzi na zapytania

Odpowiedzi na zapyta [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 845