Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: A-ZP.381.02.2022.KZ Materiały i artykuły ochrony osobistej BHP na potrzeby realizacji projektu BIOG-NET umowa nr POIR.04.04.00-00-1792/18-00

Kamila Forlańska
Uniwersytet Szczeciński
Deadlines:
Published : 12-01-2022 15:04:00
Placing offers : 24-01-2022 11:30:00
Offers opening : 24-01-2022 12:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_A-ZP.381.02.2022.KZ .pdf pdf 915.63 2022-01-12 15:04:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 89.67 2022-01-12 15:04:00 Proceeding
Zał. 1 - formularz ofertowy.doc doc 149.5 2022-01-12 15:04:00 Proceeding
Zał. 1a - formularz wykazu asortymentu.xlsx xlsx 12.25 2022-01-12 15:04:00 Proceeding
Zał. 2 - oświadczenie wstepny_125u1 wariant 1.doc doc 2071.5 2022-01-12 15:04:00 Proceeding
Zał. 2 - oświadczenie wstepny_125u1 wariant 2.doc doc 112.5 2022-01-12 15:04:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert A-ZP.381.02.2022.KZ.pdf pdf 400.9 2022-01-24 13:59:15 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty A-ZP.381.02.2022.KZ.pdf pdf 429.25 2022-01-31 14:04:22 Public message

Announcements

2022-01-31 14:04 Kamila Forlańska Informacja o wyborze A-ZP.381.02.2022.KZ

informacja o wyborze [...].pdf

2022-01-24 13:59 Kamila Forlańska Informacja z otwarcia ofert A-ZP.381.02.2022.KZ

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-24 11:33 Kamila Forlańska Kamila Zariczniak is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Kamila Zariczniak's Zoom Meeting
Time: Jan 24, 2022 12:00 PM Warsaw

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/96018700163?pwd=cUs4WndESklqU1gvM0llNlBUM0d6dz09

Meeting ID: 960 1870 0163
Passcode: 0kQrB7

2022-01-24 11:30 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 6818,09 zł gross

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 270