Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 440/2021 Sukcesywna dostawa artykułów elektrycznych w 2022 roku

Przetargi MZK Gorzów Wielkopolski
Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim
Deadlines:
Published : 12-01-2022 14:09:00
Placing offers : 24-01-2022 08:00:00
Offers opening : 24-01-2022 08:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" .  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjnyAttachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
440_01_opz v02.pdf pdf 539.74 2022-01-18 13:12:58 Subject of the order
440_03_oferta v01.docx docx 61.05 2022-01-12 14:09:00 Criterion
440_03_oferta v01.xlsx xlsx 20.33 2022-01-12 14:09:00 Criterion
440_02_umowa v01.pdf pdf 528.11 2022-01-12 14:09:00 Criterion
440_00_wymagania szczegółowe v01.pdf pdf 646.26 2022-01-12 14:09:00 Criterion
440_01_opz v02.pdf pdf 539.74 2022-01-18 13:12:36 Public message
Baterie z wtyczką.jpg jpg 7.16 2022-01-18 14:13:11 Public message

Announcements

2022-01-20 12:09 Przetargi MZK Gorzów Wielkopolski Zamawiający publikuje zadane pytania dot. postępowania wraz z odpowiedziami:

- poz 129. Plafon n/t czy p/t?
- poz 130. Plafon n/t czy p/t?
N/t

- poz. 131 - 132. Co Zamawiający ma na myśli pisząc Przewód LGY 1,5-BL RD?
Rodzaj przewodu: LgY
Budowa żyły: linka
Rodzaj żyły: Cu
Liczba żył: 1
Przekrój żyły: 1,5mm2
Kolor izolacji: niebiesko-czerwony
Materiał izolacji zewnętrznej: PVC
Napięcie znamionowe: 300/500V
Temperatura pracy: -40...105°C
Klasa giętkości: 5
Średnica zewnętrzna przewodu: 2,4 mm

- poz. 133 jakiej ilości wymaga Zamawiający? W formularzu jest 0.
Ta pozycja została umieszczona omyłkowo, tak więc wartość 0 jest prawidłowa.

- poz. 141 ile amperogodzin ma mieć akumulatorek?
Pozycja 141 zawiera błędne określenie produktu – powinno być: akumulatorek/bateria 12V A23 (A23 to oznaczenie produktu, nie natężenie). Inne oznaczenia: 23A, 23GA, A23, E23A, GP23A, K23A, L1028, LR23A, LRV08, LRVO8, MN21, MS21, V23, V23GA, VR22

- poz. 180 - 181. Przewody LGY to przewody jednożyłowe, proszę o doprecyzowanie o jaki przewód chodzi?
Przewód pojedynczy

- poz. 188. Czujnik ruchu do sufitów podwieszanych, czy n/t? 360 stopni, czy 180 stopni?
N/t 180 st

- poz 195. Czy Zamawiającemu chodzi o konektory, czy inne końcówki męskie i żeńskie?
Konektor
2022-01-18 14:13 Przetargi MZK Gorzów Wielkopolski Zamawiający publikuje zadane pytania dot. postępowania wraz z odpowiedziami:

- poz.16 czy wyłącznik na szynę, czy też bez?
czujnik zmierzchowy nie jest przeznaczony do montażu na szynie

- poz. 61-68 czy Zamawiający dopuszcza produkt innego producenta?
musi być Philips

- poz. 90 jakiego rodzaju baterii oczekuje Zamawiający?
bateria 3V z wtyczką do biosu w automatach biletowych (jak na foto w zał.)

- poz. 91 czy Zamawiający dopuszcza produkt innego producenta?
musi być Philips

- poz. 100 czy bateria powinna być alkaliczna?
tak

- poz. 108 czy chodzi o przewód ydy 3x2,5?
Y LY 3x2,5 mm 300/500 V

- poz. 116 - 117 - jakiego przewodu oczekuje Zamawiający: linka, czy drut, płaski, czy okrągły?
linka

Baterie z wtyczką.jp [...].jpg

2022-01-18 13:12 Przetargi MZK Gorzów Wielkopolski Zamawiający wykreśla z przedmiotu zamówienia następujące pozycje:

37 Styki do stycznika 3 TY 2 720-OA
38 Styki do stycznika 3 TY 2 740-OE
121 Przewód GlgGc-K 35 mm2 750 V czarny
125 Linka goła Cu 10mm2 (żyła klasy 6)
126 Linka goła Cu 35mm2 (żyła klasy 6)
127 Linka goła Cu 50mm2 (żyła klasy 5)
128 Linka goła Cu 70mm2 (żyła klasy 6)
Zaktualizowany opis przedmiotu zamówienia w załączniku.

Wydłużony zostaje również czas na składanie ofert – do 24.01.2022 r.

440_01_opz v02.pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 dostawa artykułó w elektrycznych Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów elektrycznych w 2022 roku do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o. o. w 2022 r. Wykaz asortymentu przedstawiony jest w załączonym pliku.

440_01_opz v02.pdf

1 delivery Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim
Kostrzyńska 46
66-400, Gorzów wielkopolski
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6679 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 90% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin dostawy 10% Ofertom zostanie przyznana ilość punktów wyliczona wg wzoru: (termin dostawy oferty najkorzystniejszej / termin dostawy oferty badanej) x 10 Wykonawca powinien wypełnić, podpisać i załączyć plik 440_03_oferta v01.docx - stanowi to złożenie formalnej oferty. Attachment required

440_03_oferta v01.do [...].docx

440_03_oferta v01.xl [...].xlsx

(0)
3 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty realizacji usługi (w tym transport i rozładunek) ponosi Wykonawca. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Nr rachunku bankowego - Rachunek bankowy o o numerze ……………………………………… znajduje się w wykazie podmiotów o których mowa w art. 96b ust.1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Należy podać nr rachunku bankowego, na który następować będzie zapłata za wykonaną usługę, zgodnie z treścią faktury. (0)
5 Faktury elektroniczne - Wykonawca będzie / nie będzie wysyłał ustrukturyzowane faktury elektroniczne oraz inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne związane z realizacją zamówień publicznych do zamawiającego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego tj. platformy - zgodnie z Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Proszę wpisać: "będzie"/ "nie będzie". (0)
6 RODO - Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Proszę potwierdzić. (0)
7 Mechanizm podzielonej płatności - Do rozliczeń w ramach niniejszej usługi stosowany będzie mechanizm podzielonej płatności w rozumieniu Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
8 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
9 Wzór umowy - Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem załączonego wzoru umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję".

440_02_umowa v01.pdf

(0)
10 Wymagania szczegółowe - Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem wymagań szczegółowych zawartych w załączniku. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję".

440_00_wymagania szc [...].pdf

(0)
11 Tajmenica przedsiębiorstwa - Oświadczam, że na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. z późn. zm. t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913.: nie utajniamy żadnych informacji zawartych w naszej ofercie / utajniamy informacje zawarte w naszej ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (należy wskazać nazwę dokumentu utajnionego). Proszę wpisać "nie utajniamy" lub "utajniamy". (0)
Unlock the form

The number of page views: 361