Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IBI.272.1.2022 „Usługa przeprowadzenia kursu nauki jazdy wraz z egzaminem – kategoria B”

Awatar Pracownika
Marcin Nowak
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu Department: Biuro Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji
Deadlines:
Published : 07-01-2022 09:15:00
Placing offers : 18-01-2022 09:00:00
Offers opening : 18-01-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.docx docx 172.1 2022-01-07 09:15:00 Proceeding
Załącznik nr 1.docx docx 234.97 2022-01-07 09:15:00 Proceeding
Załącznik nr 2.doc doc 267.5 2022-01-07 09:15:00 Proceeding
Załącznik nr 3.docx docx 53.14 2022-01-07 09:15:00 Proceeding
Załącznik nr 4.docx docx 49.97 2022-01-07 09:15:00 Proceeding
Załącznik nr 5.docx docx 49.84 2022-01-07 09:15:00 Proceeding
Załącznik nr 6.docx docx 47.88 2022-01-07 09:15:00 Proceeding
Załącznik nr 7.docx docx 247.33 2022-01-07 09:15:00 Proceeding
2022_BZP 00007634_01.pdf pdf 168.13 2022-01-07 09:17:20 Proceeding
otwarcie ofert.pdf pdf 192.72 2022-01-18 10:06:23 Public message
uniewaznienie.pdf pdf 408.48 2022-01-18 15:03:41 Public message

Announcements

2022-01-18 15:03 Marcin Nowak Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

uniewaznienie.pdf

2022-01-18 10:06 Marcin Nowak Informacja z sesji otwarcia ofert

otwarcie ofert.pdf

2022-01-18 09:07 Marcin Nowak Zgodnie z art. 222 ust. 4 Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 780.000,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 304