Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: B-FP.271.34.2021 Budowa krytego boiska - lodowiska wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą na terenie OSIR Kórnik.

Edyta Słabolepsza
Urząd Miasta i Gminy Kórnik Department: Miasto i Gmina Kórnik
Deadlines:
Published : 04-01-2022 12:59:00
Placing offers : 24-01-2022 12:00:00
Offers opening : 24-01-2022 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 5314.97 2022-01-04 12:59:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf pdf 14418.63 2022-01-04 12:59:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIKI NR 1-7 w wersji WORD.doc doc 187 2022-01-04 12:59:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 8 -Umowa .pdf pdf 6817.19 2022-01-04 12:59:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 9 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 2032.35 2022-01-04 12:59:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK nr 10 - Dokumentacja projektowa z Przedmiarami Robót i STWiORB.7z 7z 48721.47 2022-01-04 12:59:00 Proceeding
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy 19.01.2022.pdf pdf 290.47 2022-01-19 13:27:28 Public message
Odpowiedzi na pytania Wykonawców 20.01.2022.pdf pdf 1123.95 2022-01-20 13:18:07 Public message
Unieważnienie postępowania.pdf pdf 366.25 2022-01-24 13:35:20 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 1011.38 2022-02-01 08:13:05 Public message

Announcements

2022-02-01 08:13 Edyta Słabolepsza OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-01-24 13:35 Edyta Słabolepsza UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Unieważnienie postęp [...].pdf

2022-01-24 12:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 6 041 451,00 zł (brutto).
2022-01-20 13:18 Edyta Słabolepsza ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-01-19 13:27 Edyta Słabolepsza ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 973