Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZ.271.94.2021 Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku”.

Arleta Matusik
Gmina Czersk
Deadlines:
Published : 30-12-2021 14:24:00
Placing offers : 28-01-2022 09:00:00
Offers opening : 28-01-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Budynki Długa.zip zip 217184.72 2021-12-30 14:24:00 Proceeding
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 176.41 2021-12-30 14:24:00 Proceeding
WZ.271.94.2021 ZAŁĄCZNIKI DO SWZ.zip zip 12481.56 2021-12-30 14:24:00 Proceeding
WZ.271.94.2021 SWZ.docx docx 1234.35 2021-12-30 14:24:00 Proceeding
WZ.271.94.2021 SWZ.pdf pdf 2501.05 2021-12-30 14:24:00 Proceeding
przedmiary.zip zip 5523.37 2022-01-07 20:14:26 Public message
WZ.271.94.2021 Odpowiedzi .docx docx 21.19 2022-01-07 20:14:26 Public message
WZ.271.94.2021 ODPOWIEDZI.pdf pdf 43.47 2022-01-07 20:14:26 Public message
WZ.271.94.2021 Odpowiedzi 2.docx docx 411.33 2022-01-18 20:19:57 Public message
WZ.271.94.2021 ODPOWIEDZI 2.pdf pdf 144.53 2022-01-18 20:19:57 Public message
zestawienie stolarki.zip zip 365.85 2022-01-18 20:19:57 Public message
karty katalogowe placu zabaw.zip zip 6810.65 2022-01-18 20:19:57 Public message
Wyjasniena SWZ 3 .odt odt 101.44 2022-01-24 13:35:36 Public message
WZ.271.94.2021 Odpowiedzi 3.pdf pdf 89.13 2022-01-24 13:35:36 Public message
WZ.271.94.2021 INFORMACJA Z OTWARCIA.doc doc 89.5 2022-01-31 14:49:44 Public message
WZ.271.94.2021 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 120.99 2022-01-31 14:49:44 Public message
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-PLATFORMA.pdf pdf 153.48 2022-02-08 22:07:47 Public message
WZ.271.94.2021 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PLATFORMA.doc doc 105 2022-02-08 22:07:47 Public message
WZ.271.94.2021 Uniewaznienie platforma .doc doc 86.5 2022-04-15 11:40:49 Public message
WZ.271.94.2021 UNIEWAŻNIENIE_PLATFORMA.pdf pdf 72.71 2022-04-15 11:40:49 Public message
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA .pdf pdf 65.33 2022-04-15 13:24:20 Public message

Announcements

2022-04-15 13:24 Arleta Matusik Ogłoszenie o wyniku postępowania

OGŁOSZENIE O WYNIKU [...].pdf

2022-04-15 11:40 Arleta Matusik
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

WZ.271.94.2021 Uniew [...].doc

WZ.271.94.2021 UNIEW [...].pdf

2022-02-08 22:07 Arleta Matusik
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE [...].pdf

WZ.271.94.2021 INFOR [...].doc

2022-01-31 14:49 Arleta Matusik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

WZ.271.94.2021 INFO [...].doc

WZ.271.94.2021 INFOR [...].pdf

2022-01-28 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 10 663 934,77 zł
2022-01-24 13:35 Arleta Matusik Wyjanienia treści SWZ

Wyjasniena SWZ 3 .od [...].odt

WZ.271.94.2021 Odpow [...].pdf

2022-01-18 20:19 Arleta Matusik ODPOWIEDZI 2

WZ.271.94.2021 Odpow [...].docx

WZ.271.94.2021 ODPOW [...].pdf

zestawienie stolarki [...].zip

karty katalogowe pla [...].zip

2022-01-07 20:14 Arleta Matusik Wyjaśnienia do SWZ.

przedmiary.zip

WZ.271.94.2021 Odpow [...].docx

WZ.271.94.2021 ODPOW [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2097