Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00338433/01 SR.272.d.36.2021.RG Dostawa wyposażenia do Ośrodka Wsparcia i Testów w ramach programu PFRON pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”.

Deadlines:
Published : 30-12-2021 12:50:00
Placing offers : 18-01-2022 09:00:00
Offers opening : 18-01-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 124.96 2021-12-30 12:50:00 Proceeding
2. SWZ z 30 12 2021-sig.pdf pdf 860.63 2021-12-30 12:50:00 Proceeding
3. Zestawienie - Załącznik nr 1 do SWZ.docx docx 231.74 2021-12-30 12:50:00 Proceeding
4. Formularz ofertowy - Załącznik nr 2 do SWZ.docx docx 208.43 2021-12-30 12:50:00 Proceeding
5. Oświadczenie - Załącznik nr 3 do SWZ.docx docx 198.93 2021-12-30 12:50:00 Proceeding
6. Oświadczenie - Załącznik nr 4 do SWZ.docx docx 199.04 2021-12-30 12:50:00 Proceeding
7. Zobowiązanie - Załącznik nr 5 do SWZ.docx docx 197.9 2021-12-30 12:50:00 Proceeding
8. Wykaz dostaw - Załącznik nr 6 do SWZ.docx docx 197.49 2021-12-30 12:50:00 Proceeding
9. Odpowiedź nr 1 na zapytanie-sig.pdf pdf 282.46 2022-01-03 12:02:37 Public message
1a. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 37.08 2022-01-07 13:52:13 Public message
2a. Zmiana nr 1 do SIWZ-sig.pdf pdf 370.88 2022-01-07 13:52:43 Public message
10. Odpowiedź nr 2 na zapytanie-sig.pdf pdf 314 2022-01-07 13:53:11 Public message
11. Odpowiedź nr 3 na zapytanie-sig.pdf pdf 298.86 2022-01-11 12:43:17 Public message
12. Odpowiedź nr 4 na zapytanie-sig.pdf pdf 276.52 2022-01-13 11:51:23 Public message
2b. Zmiana nr 2 do SIWZ-sig.pdf pdf 375.55 2022-01-13 11:51:52 Public message
1b. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 2.pdf pdf 37.08 2022-01-13 11:52:20 Public message
13. Informacje z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 291.87 2022-01-18 13:34:22 Public message
14. Zawiadomienie o unieważnieniu-sig.pdf pdf 306.81 2022-02-03 14:08:18 Public message
15. Ogłoszenie o wyniku postępowania..pdf pdf 54.98 2022-02-09 14:56:07 Public message

Announcements

2022-02-09 14:56 Roman Gaza 15. Ogłoszenie o wyniku postępowania.

15. Ogłoszenie o wyn [...].pdf

2022-02-03 14:08 Roman Gaza 14. Zawiadomienie o unieważnieniu-sig

14. Zawiadomienie o [...].pdf

2022-01-18 13:34 Roman Gaza 13. Informacje z otwarcia ofert-sig

13. Informacje z otw [...].pdf

2022-01-18 09:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę gross :377.690,00 zł.
2022-01-13 11:52 Roman Gaza 1b. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 2

1b. Ogłoszenie o zmi [...].pdf

2022-01-13 11:51 Roman Gaza 2b. Zmiana nr 2 do SIWZ-sig

2b. Zmiana nr 2 do S [...].pdf

2022-01-13 11:51 Roman Gaza 12. Odpowiedź nr 4 na zapytanie-sig

12. Odpowiedź nr 4 n [...].pdf

2022-01-11 12:43 Roman Gaza 11. Odpowiedź nr 3 na zapytanie

11. Odpowiedź nr 3 n [...].pdf

2022-01-07 13:53 Roman Gaza 10. Odpowiedź nr 2 na zapytanie-sig

10. Odpowiedź nr 2 n [...].pdf

2022-01-07 13:52 Roman Gaza 2a. Zmiana nr 1 do SIWZ-sig

2a. Zmiana nr 1 do S [...].pdf

2022-01-07 13:52 Roman Gaza 1a. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

1a. Ogłoszenie o zmi [...].pdf

2022-01-03 12:02 Roman Gaza 9. Odpowiedź nr 1 na zapytanie-sig

9. Odpowiedź nr 1 na [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 625