Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PKS-Bolesławiec-2022-1 Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz auto-casco floty PKS w Bolesławcu Sp. z o.o.

Przemysław Sienkiewicz
PKS Bolesławiec Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 29-12-2021 12:18:00
Placing offers : 14-01-2022 11:30:00
Offers opening : 14-01-2022 12:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie-o-zamowieniu.pdf pdf 91.17 2021-12-29 12:18:00 Proceeding
SWZ- PKS BOLESLAWIEC _2022.doc doc 248 2021-12-29 12:18:00 Proceeding
załącznik-1-przetarg-formularz oferty_2022.doc doc 62.5 2021-12-29 12:18:00 Proceeding
załącznik-2-przetarg_2022.doc doc 202.5 2021-12-29 12:18:00 Proceeding
załącznik-3-przetarg_2022.doc doc 99 2021-12-29 12:18:00 Proceeding
załącznik-4-przetarg_2022.xls xls 61.5 2021-12-29 12:18:00 Proceeding
załącznik-5-przetarg_2022_projekt umowy.doc doc 95 2021-12-29 12:18:00 Proceeding
odpowiedzi na pytania.docx docx 16.29 2022-01-11 10:28:21 Public message

Announcements

2022-01-19 17:03 Przemysław Sienkiewicz Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej oceny ofert najkorzystniejsza oferta uzyskała wynik 91,43 punktów. Druga złożona oferta uzyskała wynik 84,97 punktów.
2022-01-18 15:31 Przemysław Sienkiewicz Informujemy, że postępowanie przetargowe zostało rozstrzygnięte. Zwycięską ofertę złożyła firma PZU SA z siedzibą w Warszawie. Łącznie otrzymaliśmy dwie oferty. Gratulujemy Zwycięzcy i liczymy na jak najlepszą realizacje.
2022-01-17 11:10 Przemysław Sienkiewicz Informujemy, że Zamawiający w wyniku analizy złożonych ofert dokonał doszacowania kosztów które zamierzamy przeznaczyć na realizację zadania do kwoty 230 000 zł.
2022-01-14 11:32 Przemysław Sienkiewicz Zamawiający informuje, że na realizacje przedmiotu postępowania zamierza przeznaczyć kwotę 215 000 zł.
2022-01-11 10:28 Przemysław Sienkiewicz Poniżej publikujemy odpowiedzi na zadane pytania.

odpowiedzi na pytani [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 426