Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00330416/01 „USŁUGA ADMINISTROWANIA I DOZOROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI ZARZĄDZANYMI PRZEZ ŚLĄSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI” (TP-7.2021)

Aleksandra Poznańska
Śląski Zarząd Nieruchomości Department: Zespół Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 24-12-2021 13:52:00
Placing offers : 31-12-2021 12:00:00
Offers opening : 31-12-2021 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie BZP - TP-7.2021.pdf pdf 139.88 2021-12-24 13:52:00 Proceeding
SWZ administrowanie i dozór - TP-7.2021.pdf pdf 670.2 2021-12-24 13:52:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx docx 30.36 2021-12-24 13:52:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - oświadczenia Wykonawcy.docx docx 21.71 2021-12-24 13:52:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - wykaz usług.docx docx 17.37 2021-12-24 13:52:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania Wykonawców.pdf pdf 535.68 2021-12-29 10:59:14 Public message
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy poprawiony .docx docx 31.75 2021-12-29 10:59:14 Public message
Informacja z otwarcia - PN-7.2021.pdf pdf 450.94 2021-12-31 18:26:51 Public message
Unieważnienie postępowania - TP-7.2021.pdf pdf 542.73 2022-01-31 19:06:28 Public message

Announcements

2022-01-31 19:06 Aleksandra Poznańska W załączeniu do komunikatu Zamawiający przekazuje informację o unieważnieniu postępowania TP-7/2021.

Unieważnienie postęp [...].pdf

2021-12-31 18:26 Aleksandra Poznańska W załączeniu informacja z otwarcia ofert w postępowaniu TP-2.2021

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-12-31 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na całość zamówienia 202.600,00 zł netto.
2021-12-29 10:59 Beata Bujak Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz poprawiony formularz oferty

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Załącznik nr 1 - for [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 283