Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FAZ.2800.108.2021-PN Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą urządzeń i oprogramowania

Deadlines:
Published : 21-12-2021 09:19:00
Placing offers : 17-01-2022 12:00:00
Offers opening : 17-01-2022 12:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
JEDZ.zip zip 77.36 2021-12-21 09:19:00 Proceeding
SWZ_podpisana.zip zip 2395.11 2021-12-21 09:19:00 Proceeding
załączniki_SWZ_edytowalne.zip zip 116 2021-12-21 09:19:00 Proceeding
2021-OJS247-652437-pl.pdf pdf 120.09 2021-12-21 09:19:42 Proceeding
zal_3_2_projekt umowy dzierżawy.pdf pdf 238.93 2022-01-03 10:41:31 Public message
ODPOWIEDZI_1_Odczynniki_PDL.pdf pdf 275.14 2022-01-03 14:40:29 Public message
Informacja_z_otwarcia_ODCZYNNIKI.pdf pdf 311.79 2022-01-17 13:43:48 Public message
WYNIK_ODCZYNNIKI_108_PN_2021.pdf pdf 232.49 2022-02-03 11:49:08 Public message

Announcements

2022-02-03 11:49 Anna Gąska Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

WYNIK_ODCZYNNIKI_108 [...].pdf

2022-01-17 13:43 Anna Gąska Informacja o złożonych ofertach

Informacja_z_otwarci [...].pdf

2022-01-17 12:00 Buyer message Kwota przeznaczona na finansowanie zamówienia: 1.695.300,00 zł w tym:
Zadanie 1) 1.556.700,00 zł
Zadanie 2) 138.600,00 zł
2022-01-03 14:40 Anna Gąska Wyjaśnienia treści SWZ, udzielone 03.01.2022r.

ODPOWIEDZI_1_Odczynn [...].pdf

2022-01-03 10:41 Anna Gąska Informujemy, że w opublikowanym 21.12.2021r. - spakowanym folderze SWZ, omyłkowo dwukrotnie zamieszczono wzór umowy dotyczący dostawy - jako załącznik nr 3.1 oraz 3.2. W załączeniu publikujemy prawidłowy załącznik nr 3.2 - projekt umowy dzierżawy.

zal_3_2_projekt umow [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 451