Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZGK.ZP.271.1.4.2021 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Przechlewo ulica Człuchowska i Polna - etap I rurociąg tłoczny

Danuta Karpińska
Gmina Przechlewo
Deadlines:
Published : 20-12-2021 12:56:00
Placing offers : 05-01-2022 12:00:00
Offers opening : 05-01-2022 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 114.21 2021-12-20 12:56:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.docx docx 68.27 2021-12-20 12:56:00 Proceeding
Załączniki od 1 do 8 do SWZ.zip zip 292.3 2021-12-20 12:56:00 Proceeding
Załącznik nr 9 Dokumentacja projektowa.zip zip 4421.85 2021-12-20 12:56:00 Proceeding
pytania i odpowiedzi 1 .pdf pdf 145.18 2021-12-29 13:16:21 Public message
Załącznik nr 7 - Wzór umowy zmieniony.odt odt 62.01 2021-12-29 13:16:21 Public message
WĘZŁY_tłoczny wlączenie.pdf pdf 63.84 2021-12-29 13:16:21 Public message
Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf pdf 175.4 2022-01-05 13:03:28 Public message
Informacja o wyniku postępowania.pdf pdf 377.04 2022-01-14 13:09:58 Public message

Announcements

2022-01-14 13:09 Danuta Karpińska Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku [...].pdf

2022-01-05 13:03 Danuta Karpińska Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja z sesji o [...].pdf

2022-01-05 12:14 Danuta Karpińska Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 309.264,00 zł brutto.
2021-12-29 13:16 Danuta Karpińska Pytania i odpowiedzi 1

pytania i odpowiedzi [...].pdf

Załącznik nr 7 - Wzó [...].odt

WĘZŁY_tłoczny wlącz [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 527