Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.272.59.2021 Opracowanie założeń kampanii promocyjnej województwa podlaskiego na rynkach zagranicznych

Izabella Marta Chwaszczewska
Województwo Podlaskie Department: Biuro Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 10-12-2021 11:02:00
Placing offers : 22-12-2021 10:00:00
Offers opening : 22-12-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 87.68 2021-12-10 11:02:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 535.07 2021-12-10 11:02:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.docx docx 92.92 2021-12-10 11:02:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - wzór umowy.docx docx 102.78 2021-12-10 11:02:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ- formularz ofertowy.doc doc 131.5 2021-12-10 11:02:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o podstawach wykluczenia.docx docx 58.98 2021-12-10 11:02:00 Proceeding
Odpowiedź na pytania z dnia 14.12.2021 r_.pdf pdf 547.07 2021-12-14 13:28:47 Public message
Informacja z otwarcia ofert (005).pdf pdf 561.8 2021-12-22 11:10:02 Public message
Zawiadomienie_o_wyborze_naj_oferty-strona.pdf pdf 407.11 2022-01-17 13:34:51 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 66.1 2022-02-22 10:30:12 Public message

Announcements

2022-02-22 10:30 Izabella Marta Chwaszczewska Zmawiający zamieszcza Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-01-17 13:34 Izabella Marta Chwaszczewska Zamawiający przekazuje zawiadomienie o wyborze oferty.

Zawiadomienie_o_wybo [...].pdf

2021-12-22 11:10 Izabella Marta Chwaszczewska Zamawiający zamieszcza Informację z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-12-22 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 227 550,00 zł.
2021-12-14 13:28 Izabella Marta Chwaszczewska Zamawiający zamieszcza odpowiedź na pytania które wpłynęły do postępowania

Odpowiedź na pytania [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 553