Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 66/2021 Jednorazowa oraz sukcesywna dostawa rękawic roboczych i ochronnych, odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego dla pracowników ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie

Deadlines:
Published : 07-12-2021 13:11:00
Placing offers : 21-12-2021 11:45:00
Offers opening : 21-12-2021 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ..docx docx 75.33 2021-12-07 13:11:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ.doc doc 61.5 2021-12-07 13:11:00 Proceeding
Załącznik Nr 1-6 Kalkulacja ceny.zip zip 146.01 2021-12-07 13:11:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ.docx docx 24.8 2021-12-07 13:11:00 Proceeding
Załącznik nr 3A do SWZ.doc doc 115 2021-12-07 13:11:00 Proceeding
Załącznik nr 3B do SWZ.doc doc 107 2021-12-07 13:11:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ.doc doc 106 2021-12-07 13:11:00 Proceeding
inf. z otwarcia.docx docx 15.33 2021-12-27 14:43:35 Public message
korekta informacji z otwarcia ofert.docx docx 15.28 2022-01-05 09:59:58 Public message
inf. z wyboru .doc doc 52.5 2022-01-17 10:19:31 Public message

Announcements

2022-01-17 10:19 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

inf. z wyboru .doc

2022-01-05 09:59 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Korekta informacji z otwarcia ofert

korekta informacji z [...].docx

2021-12-27 14:43 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Informacja z otwarcia ofert

inf. z otwarcia.docx

2021-12-21 11:45 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 165 510,32 zł net + 23%VAT = 203 577,69 zł brutto
Część nr 1 – 46 949,14 zł net + 23% VAT = 57 747,44 zł brutto,
Część nr 2 – 14 073,85 zł net + 23% VAT = 17 310,84 zł brutto,
Część nr 3 – 14 788,05 zł net + 23% VAT = 18 189,30 zł brutto,
Część nr 4 – 36 433,20 zł net + 23% VAT = 44 812,84 zł brutto,
Część nr 5 – 11 278,22 zł net + 23% VAT = 13872,21 zł brutto,
Część nr 6 - 41 987,86 zł net + 23% VAT = 51 645,07 zł brutto,

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 574