Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 59/2021 Dostawa 5 sztuk samochodów osobowych typu „Kombivan” w formie leasingu

Deadlines:
Published : 03-12-2021 15:16:00
Placing offers : 20-12-2021 11:45:00
Offers opening : 20-12-2021 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy że ofertę i oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - Leasing 5 samochodów osobowych.zip zip 145.44 2021-12-03 15:16:00 Proceeding
6 - Odpowiedzi na pytania 1.docx docx 24.53 2021-12-14 14:41:54 Public message
7 - Modyfikacja nr 1 do SWZ.docx docx 19.36 2021-12-14 14:43:03 Public message
F-01 III KW._2021-10-20-10-16-27.pdf pdf 2810.51 2021-12-14 14:47:37 Public message
FORMY FINANSOWANIA MAJĄTKU Stan na dzień 30.11.2021(2).pdf pdf 716.53 2021-12-14 14:47:37 Public message
SF-JIN.pdf pdf 1660.29 2021-12-14 14:47:37 Public message
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok.pdf pdf 2000.79 2021-12-14 14:47:37 Public message
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta.pdf pdf 439.57 2021-12-14 14:47:37 Public message
9 - Odpowiedzi na pytania 2.docx docx 20.22 2021-12-15 14:23:46 Public message
10 - Modyfikacja nr 2 do SWZ.docx docx 19.61 2021-12-15 14:24:21 Public message
12 - Informacja z otwarcia ofert - Leasing.docx docx 19.35 2021-12-20 14:49:55 Public message
14 - Informacja o wyborze - Leasing.doc doc 38 2021-12-23 11:03:36 Public message

Announcements

2021-12-23 11:03 Marek Kowalski W załączeniu informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

14 - Informacja o wy [...].doc

2021-12-20 14:49 Marek Kowalski W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

12 - Informacja z ot [...].docx

2021-12-20 11:45 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 330 000,00 zł net / 405 900,00 zł brutto.
2021-12-15 14:24 Marek Kowalski W załączeniu informacja o dokonanej modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia

10 - Modyfikacja nr [...].docx

2021-12-15 14:23 Marek Kowalski W załączeniu informacja o udzielonej odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło w ramach niniejszego postępowania

9 - Odpowiedzi na py [...].docx

2021-12-14 14:47 Marek Kowalski W załączeniu informacje dotyczące oceny zdolności leasingowej przedsiębiorstwa.

F-01 III KW._2021-10 [...].pdf

FORMY FINANSOWANIA M [...].pdf

SF-JIN.pdf

Sprawozdanie finanso [...].pdf

Sprawozdanie niezale [...].pdf

2021-12-14 14:43 Marek Kowalski W załączeniu informacja o dokonanej modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia

7 - Modyfikacja nr 1 [...].docx

2021-12-14 14:41 Marek Kowalski W załączeniu informacja o udzielonych odpowiedziach na pytania, która wpłynęły w ramach niniejszego postępowania.

6 - Odpowiedzi na py [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 394