Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.272.24.2021 Wykonanie dwóch kompletnych i kompleksowych dokumentacji projektowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w czasie późniejszej realizacji robót budowlanych

Barbara Petka
Powiat Tczewski
Deadlines:
Published : 03-12-2021 11:58:00
Placing offers : 14-12-2021 09:00:00
Offers opening : 14-12-2021 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 72.42 2021-12-03 11:58:00 Proceeding
SWZ (24) - podpisany.pdf pdf 2041.64 2021-12-03 11:58:00 Proceeding
SWZ (24) załączniki edytowalne.docx docx 2103.48 2021-12-03 11:58:00 Proceeding
Załącznik 3A projektowane postanowienia umowy cz 1.pdf pdf 803.12 2021-12-03 11:58:00 Proceeding
Załącznik 3B projektowane postanowienia umowy cz 2.pdf pdf 781.66 2021-12-03 11:58:00 Proceeding
Załącznik 4A Dokumentacja dot przedm zam cz 1.zip zip 2106.32 2021-12-03 11:58:00 Proceeding
Załącznik 4B Dokumentacja dot przedm zam cz 2.zip zip 31626.59 2021-12-03 11:58:00 Proceeding
ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 40.16 2021-12-28 13:09:56 Public message

Announcements

2021-12-28 13:09 Beata Kozikowska Ogłoszenie o wyniku postępowania (unieważnieniu)

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-12-14 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: część nr 1 - 85 000,00 zł gross część nr 2 - 85 000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 230