Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZZ-ZP-2375-14/21 Dostawa artykułów biurowych i niszczarek dla SPZOZ MSWiA we Wrocławiu ul. Ołbińska 32

Deadlines:
Published : 03-12-2021 10:05:00
Placing offers : 20-12-2021 10:30:00
Offers opening : 20-12-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP.pdf pdf 117.31 2021-12-03 10:05:00 Proceeding
SWZ.doc doc 548 2021-12-03 10:05:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ.doc doc 402.5 2021-12-03 10:05:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ.doc doc 39.5 2021-12-03 10:05:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ.xlsx xlsx 34.73 2021-12-03 10:05:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ.doc doc 35.5 2021-12-03 10:05:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ.doc doc 79 2021-12-03 10:05:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ.doc doc 37.5 2021-12-03 10:05:00 Proceeding
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.docx docx 14.05 2021-12-20 10:30:27 Public message
Zmiana terminu składania ofert.doc doc 95 2021-12-10 09:35:02 Public message
Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert opublikowane w BZP.pdf pdf 37.46 2021-12-10 09:36:11 Public message
Wyjaśnienia SWZ.doc doc 106.5 2021-12-14 13:29:29 Public message
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 44 2021-12-20 11:26:19 Public message
wyniki postępowania na stronę.pdf pdf 445.88 2021-12-28 12:04:41 Public message

Announcements

2021-12-28 12:04 Piotr Adamaszek Wrocław, dnia 28.12.2021r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

wyniki postępowania [...].pdf

2021-12-20 11:26 Piotr Adamaszek Informacja z otwarcia ofert w dniu 20.12.2021r.

Informacja z otwarci [...].doc

2021-12-20 10:30 Piotr Adamaszek Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].docx

2021-12-14 13:29 Piotr Adamaszek Wyjaśnienia treści SWZ z 14.12.2021r.

Wyjaśnienia SWZ.doc

2021-12-10 09:36 Piotr Adamaszek Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-12-10 09:35 Piotr Adamaszek Wrocław, dnia 10.12.2021r.
Zmiana terminu składania ofert

Zmiana terminu skład [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 332