Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Przycinka 18 szt. drzew wraz z wycinką jednego drzewa i wyfrezowaniem pnia i korzeni poniżej poziomu gruntu. na terenie Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza nr 66/64 w Szczecinie

Deadlines:
Published : 03-12-2021 08:59:00
Placing offers : 15-12-2021 08:55:00
Offers opening : 15-12-2021 12:30:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Działając w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) Uniwersytet Szczeciński zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przycinkę 18 szt. drzew oraz wycinkę jednego drzewa wraz z usunięciem korzeni poniżej poziomu gruntu,  na terenie  przy ul. Mickiewicza 66/64   w Szczecinie

Przed złożeniem oferty zalecane jest odbycie wizji lokalnej.

Wizja lokalna: Na wizję lokalną na obiekcie można umówić się z kierownikiem obiektu – Jan Wieczorek - tel. 91 444 18 37 w godz. 9.00 ÷13.00.   

 Termin realizacji: 14 dni od podpisania umowy .Warunki płatności: 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Dodatkowe koszty po stronie wykonawcy.

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wycinka drzew przy ul. Mickiewicza 66/64 w Szczecinie - 1 pc. Uniwersytet Szczeciński
al. Papieża Jana Pawła II 22a
70-453, Szczecin
(0)
2 Przycinka drzew na terenie Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza 64/66 - 18 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6679 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 10 dni od podpisania umowy (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)

The number of page views: 302