Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: CI.ZP.261.14.2021 Odnowienie rocznej subskrypcji licencji akademickiej ANSYS Academic Multiphysics Campus Solution oraz migracja stałych licencji ANSYS Academic Teaching Introductory (50 tasks)”

Joanna Kaczanowska
Politechnika Warszawska Department: Centrum Informatyzacji
Deadlines:
Published : 02-12-2021 15:33:00
Placing offers : 14-12-2021 11:00:00
Offers opening : 14-12-2021 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Edytowalne załączniki do SWZ.docx docx 43.6 2021-12-02 15:33:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu_02.12.2021.pdf pdf 103.56 2021-12-02 15:33:00 Proceeding
SWZ_ANSYS.pdf pdf 832.54 2021-12-02 15:33:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ_Wzór Umowy.pdf pdf 185.02 2021-12-02 15:33:00 Proceeding
Odpowiedź na zapytanie i modyfikacja SWZ_9.12.2021.pdf pdf 687.35 2021-12-09 13:08:14 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu_09.12.2021.pdf pdf 25.62 2021-12-09 13:08:50 Public message
Informacja z otwarcia ofert 14.12.2021.pdf pdf 139.34 2021-12-14 15:47:40 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oefrty_21.12.2021.pdf pdf 226.17 2021-12-21 15:18:13 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania 05.01.2022.pdf pdf 68.94 2022-01-05 15:37:18 Public message

Announcements

2022-01-05 15:37 Magdalena Gagatko Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-01-05 15:21 Magdalena Gagatko The message was withdrawn by the Buyer.
2021-12-21 15:18 Joanna Kaczanowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-12-14 15:47 Joanna Kaczanowska Informacja z otwarcia ofert z 14.12.2021 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-12-14 11:00 Buyer message Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 101 571,68 zł brutto.
2021-12-09 13:08 Joanna Kaczanowska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z 9.12.2021 r.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-12-09 13:08 Joanna Kaczanowska Odpowiedź na zapytania i modyfikacja SWZ z dnia 9.12.2021 r.

Odpowiedź na zapytan [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 658