Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.01.2021 Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2022

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kartuzach
Gmina Kartuzy
Deadlines:
Published : 02-12-2021 13:18:00
Placing offers : 10-12-2021 10:00:00
Offers opening : 10-12-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Mikołaja Kopernika  83-300 Kartuzy, ul. Wzgórze Wolności 1


Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zal_5_grupa_kapitalowa.docx docx 23.28 2021-12-02 13:18:00 Proceeding
formularz_ofertowo- cenowy_zał_1a....xlsx xlsx 55.42 2021-12-02 13:18:00 Proceeding
swz_ 271.01.2021.pdf pdf 227.01 2021-12-02 13:18:00 Proceeding
zal_1_oferta.doc doc 81.5 2021-12-02 13:18:00 Proceeding
zal_2_oświadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu.docx docx 29.95 2021-12-02 13:18:00 Proceeding
zal_3_oddanie_do_dyspozycji.docx docx 204.86 2021-12-02 13:18:00 Proceeding
zal_4_wzor_umowy.pdf pdf 73.67 2021-12-02 13:18:00 Proceeding
2021_BZP 00296253_01.pdf pdf 214.36 2021-12-02 13:18:00 Proceeding
zal_1_oferta_formularz_poprawiony.doc doc 81 2021-12-08 12:29:44 Public message
2021_BZP 00305095_01.pdf pdf 38.26 2021-12-08 12:29:44 Public message
zmiana _SWZ.pdf pdf 53.28 2021-12-08 12:29:44 Public message
informacja_z_otwarcia_ofert.doc doc 81.5 2021-12-10 14:25:36 Public message
informacja_o_wyborze_i_odrzucenie_str.doc doc 60 2021-12-21 09:20:40 Public message

Announcements

2021-12-21 09:20 Szkoła Podstawowa nr 2 w Kartuzach Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu ofert.

informacja_o_wyborze [...].doc

2021-12-10 14:25 Szkoła Podstawowa nr 2 w Kartuzach Informacja z otwarcia ofert w dniu 10.12.2021 r.

informacja_z_otwarci [...].doc

2021-12-10 14:24 Szkoła Podstawowa nr 2 w Kartuzach The message was withdrawn by the Buyer.
2021-12-10 14:21 Szkoła Podstawowa nr 2 w Kartuzach The message was withdrawn by the Buyer.
2021-12-10 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia kwotę 390.000,00 zł brutto, z czego:
na Część nr 1: 100.000,00 zł brutto
na Część nr 2: 4.000,00 zł brutto
na Część nr 3: 55.000,00 zł brutto
na Część nr 4: 30.000,00 zł brutto
na Część nr 5: 45.000,00 zł brutto
na Część nr 6: 9.000,00 zł brutto
na Część nr 7: 40.000,00 zł brutto
na Część nr 8: 50.000,00 zł brutto
na Część nr 9: 12.000,00 zł brutto
na Część nr 10: 45.000,00 zł brutto
2021-12-08 12:29 Karol Keller Modyfikacja treści SWZ z dnia 08.12.2021 r.

zal_1_oferta_formula [...].doc

2021_BZP 00305095_01 [...].pdf

zmiana _SWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 505