Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BF-II-WE.ZP.U.272.83.2021.AR Udzielenie kredytu obrotowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego Województwa Mazowieckiego

Deadlines:
Published : 01-12-2021 10:18:00
Placing offers : 28-12-2021 10:00:00
Offers opening : 28-12-2021 10:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
00_SWZ_83.pdf pdf 280.09 2021-12-01 10:18:00 Proceeding
01_formularz oferty_83.doc doc 76 2021-12-01 10:18:00 Proceeding
02_opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 102.49 2021-12-01 10:18:00 Proceeding
03_projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 125.97 2021-12-01 10:18:00 Proceeding
04_formularz_edytowalny_JEDZ_83.docx docx 50.96 2021-12-01 10:18:00 Proceeding
05_oświadczenie z art. 117.docx docx 30.61 2021-12-01 10:18:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu_2021-OJS233-613832-pl.pdf pdf 116.37 2021-12-01 10:18:00 Proceeding
20211216_wyjaśnienia i zm SWZ.pdf pdf 225.42 2021-12-16 15:29:44 Public message
20211216_załącznik uchwała RIO 3.j.pdf pdf 775.11 2021-12-16 15:29:44 Public message
20211216_załącznik uchwała RIO 3.l.pdf pdf 625.05 2021-12-16 15:29:44 Public message
20211220_1_UCHWALA_3.c.-360-2021_1_akt.pdf pdf 97.47 2021-12-20 16:00:49 Public message
20211220_2_opinia WPF 2022.pdf pdf 93.88 2021-12-20 16:00:49 Public message
20211220_3_Wykaz zobowiązań.xlsx xlsx 13.73 2021-12-20 16:00:49 Public message
20211220_wyjaśnienia SWZ aktualne.pdf pdf 308.84 2021-12-20 16:00:49 Public message
informacja o wyborze_83.pdf pdf 178.42 2022-01-19 15:22:06 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowaniu_platforma.pdf pdf 102.09 2022-04-04 15:44:38 Public message

Announcements

2022-04-04 15:44 Anna Radzik Ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-01-19 15:22 Anna Radzik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_20220119

informacja o wyborze [...].pdf

2021-12-28 10:36 Luiza Buze Zamawiający informuje, że do upływu terminu składania ofert, tj. 28 grudnia br. godz. 10:00 wpłynęła jedna oferta złożona przez Wykonawcę: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Centralny Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie II Regionalne Centrum Korporacyjne w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, za cenę 823 980,82 PLN
2021-12-28 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 6 000 000,00 PLN gross z Vat
2021-12-20 16:00 Anna Radzik 20211220_Wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia

20211220_1_UCHWALA_3 [...].pdf

20211220_2_opinia WP [...].pdf

20211220_3_Wykaz zob [...].xlsx

20211220_wyjaśnienia [...].pdf

2021-12-16 15:29 Anna Radzik 20211216_Wyjaśnienia i zmiana specyfikacji warunków zamówienia

20211216_wyjaśnienia [...].pdf

20211216_załącznik u [...].pdf

20211216_załącznik u [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 627