Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OSiR/5/2020 Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego na potrzeby pływalni AquaStar przy ul. Szczecińskiej 35 w Stargardzie w latach 2022 - 2023

Deadlines:
Published : 30-11-2021 21:04:00
Placing offers : 13-12-2021 10:00:00
Offers opening : 13-12-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 35, 73-110 Stargard, na podstawie art. 275, w związku z art. 359 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 750 000 euro, w trybie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego na potrzeby pływalni AquaStar przy ul. Szczecińskiej 35 w Stargardzie.


W załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 146.38 2021-11-30 21:04:00 Proceeding
2. SWZ.pdf pdf 746.07 2021-11-30 21:04:00 Proceeding
3. SWZ ZALACZNIKI.pdf pdf 998.22 2021-11-30 21:04:00 Proceeding
5. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ 06.12.2021.pdf pdf 782.16 2021-12-06 15:39:26 Public message
5. ZAŁĄCZNIK NR 4 ZMIANA 06.12.2021.docx docx 32.95 2021-12-06 15:39:26 Public message
5. ZAŁĄCZNIK NR 6 ZMIANA 06.12.2021.docx docx 63.15 2021-12-06 15:39:26 Public message
6. KOMUNIKAT ZMIANA SWZ 06.12.2021.pdf pdf 429.25 2021-12-06 15:39:26 Public message
7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 50.27 2021-12-06 15:39:26 Public message
3. SWZ ZALACZNIKI 06.12.2021.docx docx 71.49 2021-12-10 10:03:49 Public message
11. Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 73.07 2021-12-13 10:21:56 Public message
13. Zawiadomienie art. 287 ust. 3.pdf pdf 372.37 2021-12-15 15:22:16 Public message
17. Informacja z otwarcia ofert dodatkowych.pdf pdf 72.77 2021-12-20 14:46:29 Public message
21. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 485.5 2021-12-27 15:24:17 Public message

Announcements

2021-12-27 15:24 Honorata Siry-Jabłońska Zamawiający w załączeniu przekazuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

21. zawiadomienie o [...].pdf

2021-12-20 14:46 Honorata Siry-Jabłońska Zamawiający w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert dodatkowych.

17. Informacja z ot [...].pdf

2021-12-15 15:22 Honorata Siry-Jabłońska W załączeniu Zamawiający przekazuje zawiadomienie o przystąpieniu do negocjacji w przedmiotowym postępowaniu.

13. Zawiadomienie ar [...].pdf

2021-12-13 10:21 Honorata Siry-Jabłońska Zamawiający w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert.

11. Informacja z ot [...].pdf

2021-12-13 10:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotowego zadania dysponuje kwotą 1 300 000,00 zł brutto.
2021-12-10 10:03 Honorata Siry-Jabłońska W załączeniu Zamawiający przekazuje edytowalną wersję załączników do SWZ. Załączniki zawierają w sobie zmiany naniesione komunikatem z dnia 06.12.2021 r.

3. SWZ ZALACZNIKI 06 [...].docx

2021-12-06 15:39 Honorata Siry-Jabłońska W załączeniu Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania i wnioski jakie wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu.
W związku z udzielonymi odpowiedziami następuje zmiana terminu składania ofert na dzień 13 grudnia 2021 r. godz. 10:00.

5. ODPOWIEDZI NA PYT [...].pdf

5. ZAŁĄCZNIK NR 4 ZM [...].docx

5. ZAŁĄCZNIK NR 6 ZM [...].docx

6. KOMUNIKAT ZMIANA [...].pdf

7. Ogłoszenie o zmia [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 739