Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 4/ZAM/2021 Modernizacja pomieszczeń serwerowni Szpitala w ramach projektu pn. „Projekt e-Zdrowie w SP ZOZ MSWIA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów”

Deadlines:
Published : 29-11-2021 13:47:00
Placing offers : 16-12-2021 11:00:00
Offers opening : 16-12-2021 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 146.54 2021-11-29 13:47:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 10693.76 2021-11-29 13:47:00 Proceeding
Załącznik Nr_1_Formularz ofertowy.docx docx 167.01 2021-11-29 13:47:00 Proceeding
Załącznik Nr_2_PFU.zip zip 1105.73 2021-11-29 13:47:00 Proceeding
Załącznik Nr_3_war_udz_w post.docx docx 156.18 2021-11-29 13:47:00 Proceeding
Załącznik Nr_4_o wykluczeniu z post.docx docx 151.4 2021-11-29 13:47:00 Proceeding
Załącznik Nr_4a_osw podmiotów3 i podwykonawcow.docx docx 150.61 2021-11-29 13:47:00 Proceeding
Załącznik Nr_5_zobowiązanie.docx docx 152.12 2021-11-29 13:47:00 Proceeding
Załącznik Nr_6_wykaz wyk_robót.docx docx 151.08 2021-11-29 13:47:00 Proceeding
Załącznik Nr_7_wykaz osób.docx docx 153.14 2021-11-29 13:47:00 Proceeding
Załącznik Nr_8_oswiadczenie_wykonawcow_wspolnie_ubiegajacych_sie_o__zamowienia.docx docx 157.58 2021-11-29 13:47:00 Proceeding
Załącznik Nr_9_projekt_umowy.pdf pdf 470.62 2021-11-29 13:47:00 Proceeding
Załącznik Nr_1_Formularz ofertowy_popr.docx docx 166.82 2021-12-15 09:51:34 Proceeding
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 215.82 2021-12-09 10:37:14 Public message
Załącznik Nr_2_PFU_poprawiona.pdf pdf 924.47 2021-12-09 10:37:14 Public message
Odpowiedzi na pytania_2.pdf pdf 205.23 2021-12-13 11:24:02 Public message
unieważnienie postępowania.pdf pdf 201.34 2021-12-16 13:41:55 Public message
info_o_kwocie_na_real_zad.pdf pdf 228.92 2021-12-16 11:00:00 Public message

Announcements

2021-12-16 13:41 Krzysztof Jach Informacja o unieważnieniu postępowania

unieważnienie postęp [...].pdf

2021-12-16 11:00 Buyer message Na podstawie art. 222. ust. 4 ustawy PZP Zamawiający informuje, że na realizację zadania zamierza przeznaczyć 430 500,00 zł brutto

info_o_kwocie_na_rea [...].pdf

2021-12-13 11:24 Krzysztof Jach Odpowiedź na przesłane pytania nr 2

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2021-12-09 10:37 Krzysztof Jach Odpowiedź na przesłane pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Załącznik Nr_2_PFU_p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 590