Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 17/11/2021/W Ochrona fizyczna terenu, obiektu i pomieszczeń Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” mieszczącego się przy ul. Żelaznej 87 w Warszawie

Deadlines:
Published : 29-11-2021 16:13:00
Placing offers : 07-12-2021 10:00:00
Offers opening : 07-12-2021 12:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 86.54 2021-11-29 16:13:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 389.69 2021-11-29 16:13:00 Proceeding
Rozdział III.docx docx 67.98 2021-11-29 16:13:00 Proceeding
Rozdział IV Projektowane Postanowienia Umowy.pdf pdf 170.11 2021-11-29 16:13:00 Proceeding
Wycena szczegółowa.xlsx xlsx 19.73 2021-11-29 16:13:00 Proceeding
Rozdział III 1.12.docx docx 70.91 2021-12-02 08:56:25 Public message
Informacja zgodna z art. 222 ust. 5 ustawy PZP.pdf pdf 60.22 2021-12-07 15:53:42 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_16.12.2021.pdf pdf 255.29 2021-12-16 13:52:37 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 62.11 2022-01-04 09:44:54 Public message

Announcements

2022-01-04 09:44 Paweł Prusik Ogłoszenie o zawarciu umowy

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-12-16 13:52 Paweł Prusik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-12-07 15:53 Paweł Prusik Informacja zgodna z art. 222 ust. 5 ustawy PZP

Informacja zgodna z [...].pdf

2021-12-07 12:20 Paweł Prusik Na realizację zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć 274 758,22 zł brutto.
2021-12-02 08:56 Paweł Prusik Aktualizacja Formularza oferty.
W poprzednim Formularzu błędnie podany został zakres dat realizacji zamówienia.

Rozdział III 1.12.do [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 634