Proceeding: 188/BZP-U.510.153.2021/KW Opracowanie dokumentacji projektowej poprzedzonej koncepcją dla zadania pn. „Budowa zbiornika retencyjnego M-2 na Potoku Maćkowy wraz z zagospodarowaniem przyległych terenów zielonych”

Deadlines:
Published : 22-11-2021 12:22:00
Placing offers : 10-12-2021 12:00:00
Offers opening : 10-12-2021 12:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2.SWZ.pdf pdf 249.74 2021-11-22 12:22:00 Proceeding
3. OPZ.pdf pdf 234.82 2021-11-22 12:22:00 Proceeding
4.Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 218.94 2021-11-22 12:22:00 Proceeding
1. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 22.11.2021r.pdf pdf 150.48 2021-11-22 12:22:00 Proceeding
5. Załączniki do OPZ.zip zip 46845.57 2021-11-22 12:22:00 Proceeding
6.Dokumenty edytowalne.docx docx 48.93 2021-11-22 12:22:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 30.11.2021r.pdf pdf 77.59 2021-11-30 14:20:05 Public message
Zmiana treści SWZ z dnia 01.12.2021r._ warunek i termin.pdf pdf 95.5 2021-12-01 09:23:55 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 01.12.2021r.pdf pdf 47.69 2021-12-01 09:23:55 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 01.12.2021r.pdf pdf 104.11 2021-12-01 14:53:45 Public message

Announcements

2021-12-01 14:53 Katarzyna Wyka Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 01.12.2021r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2021-12-01 09:23 Katarzyna Wyka Zmiana treści SWZ z dnia 01.12.2021r.

Zmiana treści SWZ z [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-11-30 14:20 Katarzyna Wyka Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 30.11.2021r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 379