Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZP.271.111.2021.ZP3 Przebudowa ulicy Guliwera w Białych Błotach na odcinku o nawierzchni bitumicznej - projekt

Joanna Kwiatkowska
Gmina Białe Błota
Deadlines:
Published : 18-11-2021 15:06:00
Placing offers : 26-11-2021 10:00:00
Offers opening : 26-11-2021 10:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 51 311 17 62 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 2356.87 2021-11-18 15:06:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe.docx docx 207.59 2021-11-18 15:06:00 Proceeding
Wzór umowy.docx docx 55.25 2021-11-18 15:06:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia.zip zip 10636.18 2021-11-18 15:06:00 Subject of the order
Formularz ofertowy.docx docx 28.27 2021-11-18 15:06:00 Criterion
Oświadczenia.docx docx 20.9 2021-11-18 15:06:00 Criterion
informacja z otwarcia ofert.zip zip 165.09 2021-11-26 13:07:40 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dn. 30.11.2021.zip zip 189.33 2021-11-30 13:05:48 Public message

Announcements

2021-11-30 13:05 Joanna Kwiatkowska Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 30.11.2021 r.

Zawiadomienie o unie [...].zip

2021-11-26 13:07 Joanna Kwiatkowska Informacja z otwarcia ofert z dnia 26.11.2021 r.

informacja z otwarci [...].zip

2021-11-26 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 40 000,00 zł brutto.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przebudowa ulicy Guliwera w Białych Błotach na odcinku o nawierzchni bitumicznej - projekt Zgodnie z OPZ

Opis przedmiotu zamó [...].zip

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

Formularz ofertowy.d [...].docx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do 28 grudnia 2021 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Oświadczenia - Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień złożenia ofert oświadczenia stanowiące potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu. Attachment required

Oświadczenia.docx

(0)
Unlock the form

The number of page views: 206