Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZPI-3700-6/21 Świadczenie usług sprzątania w obiekcie Teatru Wybrzeże w Sopocie

Justyna Idaszak
Teatr Wybrzeże
Deadlines:
Published : 18-11-2021 09:53:00
Placing offers : 26-11-2021 08:30:00
Offers opening : 26-11-2021 08:35:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik 10 - instrukcja postępowania pracowników Teatru Wybrzeże z osobami przebywającymi na terenie teatru w związ.pdf pdf 276.4 2021-11-18 09:53:00 Proceeding
Załącznik 9 - instrukcja dla pracowników dot. zasad postępowania w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem.pdf pdf 526.57 2021-11-18 09:53:00 Proceeding
Załącznik 8 -opis przedmiotu zamówienia-16.11.pdf pdf 78.49 2021-11-18 09:53:00 Proceeding
Załącznik 7 - wzór umowy.pdf pdf 84.72 2021-11-18 09:53:00 Proceeding
Załącznik 6- oświadczenie o aktualności.docx docx 20.55 2021-11-18 09:53:00 Proceeding
Załącznik 5 - oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 21.56 2021-11-18 09:53:00 Proceeding
Załącznik 4 - wykaz osób.doc doc 49 2021-11-18 09:53:00 Proceeding
Załącznik 3 - oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 18.8 2021-11-18 09:53:00 Proceeding
Załącznik 2 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania.docx docx 21.88 2021-11-18 09:53:00 Proceeding
Załącznik 1 - formularz ofertowy.docx docx 57.3 2021-11-18 09:53:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 245.27 2021-11-18 09:53:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 177.98 2021-11-18 09:53:00 Proceeding
Zmiana treści SWZ-sig.pdf pdf 140.2 2021-11-22 14:43:39 Public message
Załącznik nr 1 - formularz oferty - REWIZJA z 22.11.2021 r..docx docx 59.11 2021-11-22 14:43:39 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 102.66 2021-11-23 16:17:34 Public message
SWZ - REWIZJA nr 1 z 23.11.2021 r.pdf pdf 245.99 2021-11-23 16:17:34 Public message
Załącznik 7 - wzór umowy, REWIZJA nr 1 z 23.11.2021 r.pdf pdf 87.3 2021-11-23 16:17:34 Public message
Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 250.43 2021-11-26 09:33:08 Public message
Informacja o wyborze oferty na strone WWW.-sig sig.pdf pdf 164.6 2021-11-30 12:21:39 Public message

Announcements

2021-11-30 12:21 Justyna Idaszak Zamawiający zgodnie z art. 253 ust. 2 Zamawiający przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-11-26 09:33 Justyna Idaszak Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje w załączniku informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-26 08:30 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia łączną kwotę 146 249,46 zł brutto.
2021-11-23 16:17 Justyna Idaszak Zamawiający przekazuje wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

SWZ - REWIZJA nr 1 z [...].pdf

Załącznik 7 - wzór u [...].pdf

2021-11-22 14:43 Justyna Idaszak Zamawiający przekazuje zmianę treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz załącza Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - REWIZJA z dnia 22.11.2021 r.

Zmiana treści SWZ-si [...].pdf

Załącznik nr 1 - for [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 371