Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ADM.261.16.2021 USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA ŚWIADCZONA DLA MUZEUM NARODOWEGO ZIEMI PRZEMYSKIEJ W PRZEMYŚLU

Deadlines:
Published : 18-11-2021 08:41:00
Placing offers : 30-11-2021 12:00:00
Offers opening : 30-11-2021 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2021%2FBZP%2000273294%2F01


Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 1861.1 2021-11-18 08:41:00 Proceeding
załączniki.rar rar 139.62 2021-11-18 08:41:00 Proceeding
08d9aa5f-4145-0b15-a832-090001f46242 (1).pdf pdf 168.35 2021-11-18 08:41:00 Proceeding
SWZ 2021 Ochrona.docx docx 91.59 2021-11-18 08:41:00 Proceeding
Odpowiedzi.pdf pdf 185.74 2021-11-23 11:32:41 Public message
Odpowiedzi.docx docx 17.99 2021-11-23 11:32:41 Public message
Zmiana treści SWZ.pdf pdf 472.54 2021-11-25 10:22:00 Public message
Odpowiedzi.pdf pdf 533.46 2021-11-26 10:51:45 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #537981.docx docx 304.55 2021-11-30 12:45:48 Public message
SKM_224e21120813131.pdf pdf 406.07 2021-12-08 13:43:41 Public message

Announcements

2021-12-08 13:43 Piotr Krzeszowski Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

SKM_224e21120813131. [...].pdf

2021-11-30 12:45 Piotr Krzeszowski Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

2021-11-30 12:00 Buyer message 273 060 zł
2021-11-26 10:51 Piotr Krzeszowski Odpowiedzi na pytania wykonawców nr 2.
Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i są wiążące przy składaniu ofert.

Odpowiedzi.pdf

2021-11-25 10:22 Piotr Krzeszowski Zmiany treści SWZ dotycząca terminów otwarcia ofert i związania ofertą

Zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

2021-11-23 11:32 Piotr Krzeszowski Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Odpowiedzi.pdf

Odpowiedzi.docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 613