Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-3/2022 Usługa utrzymywania czystości w pomieszczeniach budynku Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. w Stargardzie przy ul. Składowej 1 oraz utrzymania czystości w terminalu obsługi pasażerów w Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym im. Sławomira Pajora w Stargardzie przy ulicy Towarowej 2.

Deadlines:
Published : 18-11-2021 14:43:00
Placing offers : 26-11-2021 09:00:00
Offers opening : 26-11-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Stargardzie

zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu w trybie podstawowym, z możliwością negocjacji na:

Usługa utrzymywania czystości w pomieszczeniach budynku Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. w Stargardzie

przy ul. Składowej 1

oraz utrzymania czystości w terminalu obsługi pasażerów w Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym im. Sławomira Pajora w Stargardzie przy ulicy Towarowej 2.


w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ ZP-3-2022.docx docx 122.37 2021-11-18 14:43:00 Proceeding
załączniki.zip zip 484.45 2021-11-18 14:43:00 Proceeding
ogłoszenie.pdf pdf 133.38 2021-11-18 14:43:00 Proceeding
do wykonawców ZP-3-2022 — kwota.pdf pdf 118.65 2021-11-26 09:50:46 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 422.9 2021-11-26 12:17:50 Public message
INFORACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.pdf pdf 329.89 2021-12-10 11:19:14 Public message

Announcements

2021-12-10 11:19 Marek Jarmoluk Informacja o unieważnieniu postępowania.

INFORACJA O UNIEWAŻN [...].pdf

2021-11-26 12:17 Marek Jarmoluk Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-26 09:50 Marek Jarmoluk Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

do wykonawców ZP-3-2 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 382