Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Demontaż starego i montaż nowego szlabanu hydraulicznego o zasilaniu 230V przy wjeździe na parking na terenie Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza nr 66/64 w Szczecinie

Deadlines:
Published : 17-11-2021 07:57:00
Placing offers : 26-11-2021 07:45:00
Offers opening : 26-11-2021 10:00:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Działając w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) Uniwersytet Szczeciński zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wycinkę 10 szt. drzew wraz z usunięciem korzeni poniżej poziomu gruntu, wykarczowanie krzewów  na terenie  przy ul. Mickiewicza 66/64   w Szczecinie

Przed złożeniem oferty zalecane jest odbycie wizji lokalnej.

Wizja lokalna: Na wizję lokalną na obiekcie można umówić się z kierownikiem obiektu – Jan Wieczorek - tel. 91 444 18 37 w godz. 9.00 ÷13.00.   

 Termin realizacji: 14 dni od podpisania umowy .Warunki płatności: 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury Gwarancja: 24 miesiące . Dodatkowe koszty po stronie wykonawcy.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Opis przedmiotu Zamówienia Szlaban.docx docx 13.3 2021-11-17 07:57:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Demontaż starego i montaż nowego szlabanu hydraulicznego o napięciu 230V na terenie Uniwersytetu Szcecińskiego przy ul. Mickiewicza 64/66 - 1 pc. Uniwersytet Szczeciński
al. Papieża Jana Pawła II 22a
70-453, Szczecin
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6679 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 14 dni od podpisania umowy (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)

The number of page views: 300