Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZGK.ZP.271.1.3.2021 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Miroszewo

Danuta Karpińska
Gmina Przechlewo
Deadlines:
Published : 16-11-2021 12:40:00
Placing offers : 08-12-2021 13:00:00
Offers opening : 08-12-2021 13:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 115.15 2021-11-16 12:40:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.docx docx 67.26 2021-11-16 12:40:00 Proceeding
Załączniki od 1 do 8 do SWZ.zip zip 292.04 2021-11-16 12:40:00 Proceeding
Załącznik nr 9 Dokumentacja projektowa.zip zip 4528.45 2021-11-16 12:40:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 6917.45 2021-11-16 12:40:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi 1 .pdf pdf 119.57 2021-11-24 14:11:01 Public message
Załącznik Nr 1- Formularz ofertowy - zmieniony.docx docx 42.23 2021-11-29 12:48:10 Public message
Załącznik nr 7 - Wzór umowy - zmieniony.odt odt 63.01 2021-11-29 12:48:46 Public message
ATH Przedmiar robót Miroszewo _11_2021_z wymiama gruntu.ath ath 119.36 2021-11-29 12:49:43 Public message
Przedmiar robót poprawiony.pdf pdf 350.14 2021-11-29 12:49:43 Public message
Pytania i odpowiedzi 2 .pdf pdf 149.59 2021-11-29 12:46:09 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 39.08 2021-11-29 12:46:47 Public message
_WĘZŁY_WODA_Miroszewo.pdf pdf 97.93 2021-11-29 12:51:02 Public message
Zmiana treści SWZ.docx docx 38.56 2021-11-29 12:47:21 Public message
Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf pdf 211.08 2021-12-08 14:43:00 Public message
Informacja o wyniku postępowania.pdf pdf 407.36 2021-12-15 13:22:25 Public message

Announcements

2021-12-15 13:22 Danuta Karpińska Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku [...].pdf

2021-12-08 14:43 Danuta Karpińska Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja z sesji o [...].pdf

2021-12-08 13:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 1.011.000,00 zł brutto.
2021-11-29 12:51 Danuta Karpińska Schematy węzłów montażowych

_WĘZŁY_WODA_Miroszew [...].pdf

2021-11-29 12:49 Danuta Karpińska Zmieniony przedmiar robót w pdf i ath

ATH Przedmiar robót [...].ath

Przedmiar robót popr [...].pdf

2021-11-29 12:48 Danuta Karpińska Zmiana projektu umowy

Załącznik nr 7 - Wzó [...].odt

2021-11-29 12:48 Danuta Karpińska Zmiana załącznika nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik Nr 1- Form [...].docx

2021-11-29 12:47 Danuta Karpińska Zmiana treści SWZ

Zmiana treści SWZ.do [...].docx

2021-11-29 12:46 Danuta Karpińska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-11-29 12:46 Danuta Karpińska Pytania i odpowiedzi 2

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2021-11-24 14:11 Danuta Karpińska Pytania i odpowiedzi 1

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 717