Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FAZ.2800.103.2021-TP Przygotowanie i dostawa całodziennych posiłków dla pacjentów Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu

Deadlines:
Published : 10-11-2021 13:46:00
Placing offers : 22-11-2021 12:00:00
Offers opening : 22-11-2021 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2021_BZP 00265224_01.pdf pdf 115.56 2021-11-10 13:46:00 Proceeding
SWZ_podpisana.zip zip 1888.56 2021-11-10 13:46:00 Proceeding
załączniki_edytowalne.zip zip 57.04 2021-11-10 13:46:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie_o.pdf pdf 36.83 2021-11-15 13:32:39 Public message
ogłoszenie o zmianie_o_2.pdf pdf 40.68 2021-11-16 14:42:32 Public message
ODPOWIEDZI_zmiany -catering.pdf pdf 316.35 2021-11-16 14:42:32 Public message
SWZ_Catering_zmiany_16_11.pdf pdf 466.38 2021-11-16 14:42:32 Public message
Informacja_z_otwarcia_catering.pdf pdf 286.09 2021-11-22 13:36:33 Public message
Informacja_z_otwarcia_catering_sprostowanie.pdf pdf 276.84 2021-11-23 13:23:29 Public message
WYNIK_CATERING.pdf pdf 268.13 2021-11-29 14:34:19 Public message
WYNIK_unieważnienie_czynnosci.pdf pdf 254.48 2021-12-09 11:16:39 Public message
WYNIK_II CATERING.pdf pdf 266.73 2022-01-10 14:13:56 Public message
WYNIK_unieważnienie_czynnosci_2.pdf pdf 254.44 2022-01-26 12:46:34 Public message
WYNIK_III CATERING.pdf pdf 298.32 2022-01-28 14:01:27 Public message

Announcements

2022-01-28 14:01 Anna Gąska W załączeniu informacja o odrzuceniu wszystkich ofert i unieważnieniu postępowania

WYNIK_III CATERING.p [...].pdf

2022-01-26 12:46 Anna Gąska Zamawiający informuje, że unieważnia czynność wyboru oferty najkorzystniejszej dokonaną 10.01.2022r. w załączeniu: - informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej.

WYNIK_unieważnienie_ [...].pdf

2022-01-10 14:13 Anna Gąska informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej po powtórzonym badaniu ofert

WYNIK_II CATERING.pd [...].pdf

2021-12-09 11:16 Anna Gąska Zamawiający informuje, że unieważnia czynność wyboru oferty najkorzystniejszej dokonaną 29.11.2021r.

w załączeniu:
- informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej.

WYNIK_unieważnienie_ [...].pdf

2021-11-29 14:34 Anna Gąska Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

WYNIK_CATERING.pdf

2021-11-23 13:23 Anna Gąska Sprostowanie informacji o złożonych ofertach

Informacja_z_otwarci [...].pdf

2021-11-22 13:36 Anna Gąska Informacja o złożonych ofertach

Informacja_z_otwarci [...].pdf

2021-11-22 12:00 Buyer message kwota przeznaczona na finansowanie zamówienia: 734.832 zł
2021-11-18 14:41 Anna Gąska W związku z pytaniem jednego z Wykonawców, o treści:
"Prosimy o potwierdzenie, że koszt surowców, czyli tzw. „wsad do kotła”, wskazany w Formularzu ofertowym, powinien być nie mniejszy niż 14,00 zł. W Załączniku nr 1b, Szczegółowe warunki realizacji usługi, pkt. 4, jest zapis, że Wsad do kotła o wartości nie niższej niż 15,00 zł net za osobodzień. Proszę o ujednolicenie zapisu. "
informujemy, że prawidłowa wartość wsadu do kotła to 14 zł, jak wskazano w Formularzu Ofertowym.

Prosimy o przyjęcie do kalkulacji kwoty 14 zł. jako właściwej.

z poważaniem
Anna Gąska
2021-11-16 14:42 Anna Gąska W załączeniu - wyjaśnienia treści SWZ oraz informacja o zmianach wprowadzonych przez Zamawiającego w treści SWZ, dotyczących:
1) kryteriów oceny ofert
2) terminu składania i otwarcia ofert.

Nowy termin związania ofertą wskazany został w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia (w załączeniu)

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

ODPOWIEDZI_zmiany -c [...].pdf

SWZ_Catering_zmiany_ [...].pdf

2021-11-15 13:32 Anna Gąska Sprostowanie krótkiego opisu przedmiotu zamówienia, na stronie tytułowej SWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu (SEKCJA IV)

Przed zmianą:
Przygotowanie i dostawa całodziennych posiłków dla pacjentów Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu oraz odbiór resztek pokonsumpcyjnych w okresie od 1.12.2021 do 31.12.2021r.

Po zmianie:
Przygotowanie i dostawa całodziennych posiłków dla pacjentów Opolskiego Centrum Onkologii
w Opolu oraz odbiór resztek pokonsumpcyjnych w okresie od 01.12.2021 do 01.12.2022r.

Prawidłowy okres realizacji zamówienia, to jak wskazano w dokumentacji: 12 miesięcy

W załączeniu - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-11-10 13:50 Anna Gąska Sprostowanie SWZ w zakresie wskazanych godzin składania i otwarcia ofert

Zamawiający informuje, że na stronie tytułowej SWZ błędnie wskazano godziny składania i otwarcia ofert.

Właściwe godziny składania i otwarcia ofert, to jest:
składanie - do godz. 12.00
otwarcie - o godz. 12.05
wskazano w ogłoszeniu o zamówieniu oraz na stronie prowadzonego postepowania

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 515