Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.31.2021.AR Przebudowa drogi gminnej nr 1519G polegająca na budowie przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem i infrastrukturą towarzyszącą w Smolnie.

Anita Romanowska
Urząd Gminy Puck Department: Referat Inwestycji i zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 10-11-2021 12:50:00
Placing offers : 25-11-2021 10:00:00
Offers opening : 25-11-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 117.09 2021-11-10 12:50:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 869.67 2021-11-10 12:50:00 Proceeding
Zał. Nr 6 do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 425.48 2021-11-10 12:50:00 Proceeding
zał. Nr 6.1 do SWZ Dokumentacja techniczna.zip zip 17131.9 2021-11-10 12:50:00 Proceeding
Zał. Nr 7 do SWZ projekt postanowień umowy.pdf pdf 740.66 2021-11-10 12:50:00 Proceeding
załączniki wersja edytowalna.zip zip 260.06 2021-11-10 12:50:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 28.24 2021-11-25 12:54:55 Public message
wybór oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 65.71 2021-12-09 12:48:25 Public message

Announcements

2021-12-09 12:48 Anita Romanowska Wybór oferty najkorzystniejszej.

wybór oferty najkorz [...].pdf

2021-11-25 12:54 Anita Romanowska Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-25 10:00 Anita Romanowska Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 423.143,32 zł. brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 488