Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 58 REMONT KOPARKO – ŁADOWARKI CAT 428F O NUMERZE SERYJNYM RAK00163 (ROK BUDOWY – 2013)

Janusz Kowalik
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie Department: Dział Techniczny
Deadlines:
Published : 05-11-2021 11:59:00
Placing offers : 17-11-2021 11:00:00
Offers opening : 17-11-2021 11:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod:


  • nr tel. Jacek Kot (nr telefonu: 501395353)
  • e-mail: jacek.kot@pgkkoszalin.pl

  - związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe - remont koparko - ładowarki CAT 428F.pdf pdf 73.88 2021-11-05 11:59:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - remont koparko - ładowarki CAT 428F.doc doc 40 2021-11-05 11:59:00 Proceeding
Wzór umowy na remont koparko - ładowarki CAT 428F.pdf pdf 177.08 2021-11-10 10:29:24 Proceeding
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy - wyliczenie wartości remont koparko - ładowarki CAT 428F.doc doc 170 2021-11-16 06:10:40 Proceeding

Announcements

2021-11-16 11:07 Janusz Kowalik Zamawiający informuje, iż na przedmiotowe zadanie „Remont koparko – ładowarki CAT 428F” wpłynęły zapytania.

Pytanie 1.
Tulejowanie ramienia kopiącego oraz przedniej łyżki - zakładają Państwo, że usługa polegać ma na wymianie
tylko wymienionych elementów. Co w przypadku, gdy otwór na tuleje okaże się wybity i nowa tuleja będzie z niego wypadać ?
W takim przypadku konieczna jest regeneracja otworu przez napawanie i roztaczanie co znacznie wydłuża pracę i zwiększa znacząco koszty naprawy.

Odpowiedź:
W przypadku stwierdzenia dodatkowych prac wykonuje się protokół określający ich zakres wraz z wyceną.
Po zaakceptowaniu ich z naszej strony sporządza się aneks do umowy wskazujący dodatkowe prace oraz ich wartość.
Na etapie składania ofert należy ujmować tylko wskazany zakres naprawy przez zamawiającego.

Pytanie 2.
Termin wykonania: czy dopuszczają Państwo przedłużenie terminu realizacji remontu, gdyż aby wykonać zakres prac wskazany
w zapytaniu potrzeba około miesiąca ? Dodatkowo aktualnie na rynku części zamiennych występują braki magazynowe przez co wydłużony jest czas oczekiwania na niektóre podzespoły, co również wydłuża realizację zadania.
Czy zadanie można podzielić na etapy, które można by zakończyć i rozliczyć w tym roku, a pozostałe w przyszłym.

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza wydłużenia terminu naprawy - maksymalny termin zakończenia naprawy jest wskazany
w opisie zamówienia (28.12.2021 r.)

Pytanie 3.
Dodatkowe koszty - w wycenie nie założyli Państwo smaru do nowych sworzni i tuleje, czy dostarczycie go sami,
czy mamy założyć go wycenie ?

Odpowiedź:
Koszt smaru proszę ująć zwiększając wartość wskazanych materiałów (sworzni i tulei) bądź ilością roboczogodzin.
Wycena do oferty ma być wykonana na podstawie przedstawionego załącznika nr 2.

Pytanie 4.
Czy maszyna może być remontowana w naszym warsztacie zlokalizowanym w Koszalinie, bo w formularzu ofertowym
nie ma pozycji transport do warsztatu?

Odpowiedź:
Tak .
Nasze przedsiębiorstwo nie ujmowało transportu w zapytaniu ze względu na to, że na nasz koszt dostarczymy maszynę
do warsztatu firmy, której oferta okaże się najkorzystniejsza.
2021-11-16 06:15 Janusz Kowalik Zamawiający informuje, iż na platformie zakupowej zamieścił poprawiony Załącznik nr 2 - Formularz cenowy - wyliczenie wartości remont koparko - ładowarki CAT 428F:
- została usunięta pozycja 25 (zdublowana z 11)
Poprawiono ilości:
- pozycja 27 - ŚLIZG - 320-3620 - z 1 szt. na 2 szt.
- pozycja 29 - SWORZEŃ -2 - 316-6945 - z 2 szt. na 1 szt.
- pozycja 31 - TULEJA - 213-6683 - z 6 szt. na 2 szt.
- pozycja 32 - ŁOŻYSKO - 9R-3092 - z 2 szt. na 6 szt.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 REMONT KOPARKO – ŁADOWARKI CAT 428F Numer seryjny RAK00163 (rok budowy – 2013). 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6679 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 80% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Okres gwarancji 10% Rozpatrywana wartość powyżej 6 miesięcy. (0)
3 Czas naprawy 10% Ilość dni (0)
4 Spełnianie warunków udziału - Ksero aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo ksero aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. (Zamawiający wymaga załączenia pliku). Attachment required (0)
5 Termin zapłaty - Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 Wyliczenie wartości naprawy - Wartość ogółem remontu koparko - ładowarki z załącznika nr 2 (Formularz cenowy) wpisać do załącznika nr 1 (Formularz ofertowy). Attachment required (0)

The number of page views: 305