Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NZP/TZZ/4/2021 „Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy z podziałem na części”

Deadlines:
Published : 03-11-2021 09:53:00
Placing offers : 07-12-2021 10:00:00
Offers opening : 07-12-2021 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 149.96 2021-11-03 09:53:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1422.61 2021-11-03 09:53:00 Proceeding
JEDZ.zip zip 78.29 2021-11-03 09:53:00 Proceeding
Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej.docx docx 134.22 2021-11-03 09:53:00 Proceeding
wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 461.53 2021-12-01 12:55:02 Public message
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW- informacja o otwartych ofertach.pdf pdf 445.8 2021-12-07 14:23:47 Public message
Sprostowanie- informacja o otwartych ofertach.pdf pdf 374.98 2021-12-09 12:04:50 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 503.52 2021-12-23 12:34:08 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 139.5 2022-01-26 12:37:56 Public message

Announcements

2022-01-26 12:37 Zamówienia Publiczne LPGK Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w dniu 26.01.2022r.

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2021-12-23 12:34 Zamówienia Publiczne LPGK Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (znak pisma: NZP/203/2021).

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-12-09 12:04 Zamówienia Publiczne LPGK Sprostowanie informacji o otwartych ofertach (nieprawidłowy adres siedziby jednego z Wykonawców)- znak pisma: NZP/190/2021.

Sprostowanie- inform [...].pdf

2021-12-07 14:23 Zamówienia Publiczne LPGK Informacja o otwartych ofertach (znak pisma: NZP/189/2021)

DO WSZYSTKICH WYKONA [...].pdf

2021-12-07 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 13.457.097,00 zł brutto, w tym:
- 11.961.864,00 zł gross na sfinansowanie CZĘŚCI NR 1 ZAMÓWIENIA,
- 1.495.233,00 zł gross na sfinansowanie CZĘŚCI NR 2 ZAMÓWIENIA.
2021-12-01 12:55 Zamówienia Publiczne LPGK Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 01.12.2021r. (znak pisma: NZP/182/2021).

wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1109