Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: CI.ZP.261.08.2021 Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Warszawskiej

Michał Hermanowski
Politechnika Warszawska Department: Centrum Informatyzacji
Deadlines:
Published : 03-11-2021 14:16:00
Placing offers : 15-12-2021 11:00:00
Offers opening : 15-12-2021 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 240.41 2021-11-03 14:16:00 Proceeding
Edytowalne załączniki do SWZ.docx docx 108.41 2021-11-03 14:16:00 Proceeding
SWZ Komputery.pdf pdf 2740.89 2021-11-03 14:16:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SIWZ_Opis Przedmiotu Zamówienia.docx docx 78.5 2021-11-03 14:16:00 Proceeding
Załącznik nr 9A do SWZ_Wzór Umowy_Część 1.doc doc 177.5 2021-11-03 14:16:00 Proceeding
Załącznik nr 9B do SWZ_Wzór Umowy_Część 2.doc doc 207 2021-11-03 14:16:00 Proceeding
Załącznik nr 9C do SWZ_Wzór Umowy_Część 3.doc doc 186 2021-11-03 14:16:00 Proceeding
Załącznik nr 9D do SWZ_Wzór Umowy_Część 4.doc doc 184 2021-11-03 14:16:00 Proceeding
Załącznik nr 9E do SWZ_Wzór Umowy_Część 5.doc doc 185 2021-11-03 14:16:00 Proceeding
Załącznik nr 9F do SWZ_Wzór Umowy_Część 6.doc doc 180 2021-11-03 14:16:00 Proceeding
Załącznik nr 9G do SWZ_Wzór Umowy_Część 7.doc doc 181 2021-11-03 14:16:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 286.88 2021-11-05 10:40:58 Public message
Modyfikacja SWZ - zmiana terminów.pdf pdf 171.21 2021-11-23 13:28:35 Public message
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf pdf 67.21 2021-11-23 13:29:30 Public message
Modyfikacja SWZ - zmiana terminów 2.pdf pdf 170.68 2021-12-03 10:12:33 Public message
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf pdf 67.67 2021-12-03 10:13:10 Public message
Modyfikacja treści SWZ_06.12.2021_nr 3.pdf pdf 3346.79 2021-12-06 16:29:59 Public message
Załącznik nr 1 do Oferty_Formularz Cenowo Asortymentowy_zmodyfikowany.docx docx 34.23 2021-12-06 16:29:59 Public message
Załącznik nr 9H do SWZ_Wzór Umowy_Część 8_dodano 6.12.2021.doc doc 169.5 2021-12-06 16:29:59 Public message
Modyfikacja treści SWZ_9.12.2021.pdf pdf 594.32 2021-12-09 16:22:07 Public message
Załącznik nr 1 do Oferty_Formularz Cenowo Asortymentowy_zmodyfikowany_09.12.2021.docx docx 33.27 2021-12-09 16:22:07 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 406.88 2021-12-16 10:24:47 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 2536.53 2022-02-01 10:12:36 Public message
Edytowalne załączniki do SWZ.docx docx 108.41 2021-12-15 11:00:00 Public message
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 240.41 2021-12-15 11:00:00 Public message
SWZ Komputery.pdf pdf 2740.89 2021-12-15 11:00:00 Public message
Załącznik nr 8 do SIWZ_Opis Przedmiotu Zamówienia.docx docx 78.5 2021-12-15 11:00:00 Public message
Załącznik nr 9A do SWZ_Wzór Umowy_Część 1.doc doc 177.5 2021-12-15 11:00:00 Public message
Załącznik nr 9B do SWZ_Wzór Umowy_Część 2.doc doc 207 2021-12-15 11:00:00 Public message
Załącznik nr 9C do SWZ_Wzór Umowy_Część 3.doc doc 186 2021-12-15 11:00:00 Public message
Załącznik nr 9D do SWZ_Wzór Umowy_Część 4.doc doc 184 2021-12-15 11:00:00 Public message
Załącznik nr 9E do SWZ_Wzór Umowy_Część 5.doc doc 185 2021-12-15 11:00:00 Public message
Załącznik nr 9F do SWZ_Wzór Umowy_Część 6.doc doc 180 2021-12-15 11:00:00 Public message

Announcements

2022-02-01 10:12 Michał Hermanowski Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-12-16 10:24 Michał Hermanowski Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-12-15 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę: 1.860.620,00 zł brutto; w tym na część 1: 113.160,00 zł brutto, na część 2: 716.721,00 zł brutto, na część 3: 702.000,00 zł brutto, na część 4: 224.000,00 zł brutto, na część 5: 60.000,00 zł brutto, na część 6: 17.589,00 zł brutto, na część 7: 26.400,00 zł brutto, na część 8: 750,00 zł brutto.

Edytowalne załącznik [...].docx

Ogłoszenie o zamówie [...].pdf

SWZ Komputery.pdf

Załącznik nr 8 do SI [...].docx

Załącznik nr 9A do S [...].doc

Załącznik nr 9B do S [...].doc

Załącznik nr 9C do S [...].doc

Załącznik nr 9D do S [...].doc

Załącznik nr 9E do S [...].doc

Załącznik nr 9F do S [...].doc

2021-12-09 16:22 Joanna Kaczanowska Modyfikacja treści SWZ z dnia 9.12.2021 r.

Modyfikacja treści S [...].pdf

Załącznik nr 1 do Of [...].docx

2021-12-09 16:18 Joanna Kaczanowska The message was withdrawn by the Buyer.
2021-12-06 16:29 Joanna Kaczanowska Modyfikacja treści SWZ z 6.12.2021 r.

Modyfikacja treści S [...].pdf

Załącznik nr 1 do Of [...].docx

Załącznik nr 9H do S [...].doc

2021-12-03 10:13 Michał Hermanowski Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Ogłoszenie zmian lub [...].pdf

2021-12-03 10:12 Michał Hermanowski Modyfikacja SWZ - zmiana terminów: składania, otwarcia ofert i terminu związania ofertą

Modyfikacja SWZ - zm [...].pdf

2021-11-23 13:29 Michał Hermanowski Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Ogłoszenie zmian lub [...].pdf

2021-11-23 13:28 Michał Hermanowski Modyfikacja SWZ - zmiana terminów: składania, otwarcia ofert i terminu związania ofertą

Modyfikacja SWZ - zm [...].pdf

2021-11-05 10:40 Michał Hermanowski Odpowiedzi na pytania (05.11.2021 r.)

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2515