Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZP.271.34.2021 Wykonanie elementów małej architektury wraz z budową boisk w istniejącym zespole rekreacyjno - sportowym na działce ew. nr 143/3 obręb 0004 w Dziekanowie Leśnym przy ul. Rodziewiczówny w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych” – zad. 2015/20.

Tomasz Baran
Gmina Łomianki
Deadlines:
Published : 28-10-2021 10:54:00
Placing offers : 19-11-2021 10:00:00
Offers opening : 19-11-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 146.47 2021-10-28 10:54:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1059.38 2021-10-28 10:54:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Oferty.doc doc 72 2021-10-28 10:54:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie z art. 125 ust. 1.doc doc 120.5 2021-10-28 10:54:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 290.45 2021-10-28 10:54:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 674.25 2021-10-28 10:54:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Dokumentacja projektowa.7z 7z 32459.85 2021-10-28 10:54:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Przedmiar.pdf pdf 176.65 2021-10-28 10:54:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - STWiOR.pdf pdf 772.04 2021-10-28 10:54:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Zobowiązanie.docx docx 25.12 2021-10-28 10:54:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 38 2021-11-15 14:31:49 Public message
Pytania oraz zmiana SWZ.pdf pdf 841.91 2021-11-15 14:31:49 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Oferty V2.doc doc 72 2021-11-15 14:31:49 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 749.88 2021-11-18 13:34:54 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 821.73 2021-11-19 10:28:30 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 756.73 2021-11-25 13:51:21 Public message

Announcements

2021-11-25 13:51 Dorota Porębska Informacja o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-11-19 10:28 Dorota Porębska W załączeniu Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-18 13:34 Dorota Porębska w załączeniu Informacja o środkach przeznaczonych na realizację zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2021-11-15 14:31 Dorota Porębska Zamawiający w załączeniu przekazuje treść pytań oraz zmianę do SWZ.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Pytania oraz zmiana [...].pdf

Załącznik nr 1 do SW [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 810