Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 13/2021 „Transport osób dializowanych”

Dział Zamówień Publicznych
Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach
Deadlines:
Published : 27-10-2021 11:31:00
Placing offers : 08-11-2021 09:00:00
Offers opening : 08-11-2021 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie nr 2021BZP 0024747501 z dnia 2021-10-27.pdf pdf 62.5 2021-10-27 11:31:00 Proceeding
SWZ z załącznikami.zip zip 224.14 2021-10-27 11:31:00 Proceeding
Ogłoszenie nr 2021BZP 0025543001 z dnia 2021-11-03.pdf pdf 32.3 2021-11-03 14:32:24 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 1857.32 2021-11-04 13:08:13 Public message
Informacja z otwarcia ofert 13_2021.pdf pdf 325.65 2021-11-08 11:15:40 Public message
unieważnienie.pdf pdf 307.31 2021-11-10 13:37:51 Public message

Announcements

2021-11-10 13:37 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający umieszcza zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

unieważnienie.pdf

2021-11-08 11:15 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający umieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-08 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę gross 576 152,40 zł
2021-11-04 13:08 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający umieszcza wyjaśnienia treści SWZ.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2021-11-03 14:32 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że zmienia termin składania ofert.
Nowy termin to: 08.11.2021r. do godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 9:30.

Ogłoszenie nr 2021BZ [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 428