Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00242771/01 Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2022r. z podziałem na VI zadań

Przemysław Tomasiuk
Starostwo Powiatowe w Wyszkowie Department: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku
Deadlines:
Published : 22-10-2021 14:23:00
Placing offers : 04-11-2021 10:00:00
Offers opening : 04-11-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08d9954d-894d-26f1-ea60-770001e44037.pdf pdf 207.94 2021-10-22 14:23:00 Proceeding
SWZ na Systematyczne różnych dostawy produktów spożywczych do DPS Brańszczyk w 2022r..pdf pdf 264.26 2021-10-22 14:23:00 Proceeding
SWZ na Systematyczne różnych dostawy produktów spożywczych do DPS Brańszczyk w 2022r..pdf.XAdES XAdES 5.95 2021-10-22 14:23:00 Proceeding
Załacznik nr 2f.odt odt 18.29 2021-10-22 14:23:00 Proceeding
Załącznik 2d.odt odt 32.52 2021-10-22 14:23:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Oferta.odt odt 24.5 2021-10-22 14:23:00 Proceeding
Załącznik nr 2a.odt odt 22 2021-10-22 14:23:00 Proceeding
Załącznik nr 2b.odt odt 22.07 2021-10-22 14:23:00 Proceeding
Załącznik nr 2c.odt odt 24.03 2021-10-22 14:23:00 Proceeding
Załącznik nr 2e.odt odt 14.86 2021-10-22 14:23:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.odt odt 21.66 2021-10-22 14:23:00 Proceeding
Załącznik nr 4- wykaz wykonanych dostaw.odt odt 18.33 2021-10-22 14:23:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o braku, bądź przynależności do grupy kapitałowej (1).odt odt 29.81 2021-10-22 14:23:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeśli dotyczy).odt odt 16.68 2021-10-22 14:23:00 Proceeding
Załącznik nr 7- Istotne postanowienia planowanej umowy.odt odt 30.2 2021-10-22 14:23:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Numer ID prowadzonego postępowania.odt odt 12.81 2021-10-22 14:23:00 Proceeding
Odpowiedź na pytanie.pdf pdf 119.34 2021-10-27 13:48:35 Public message
Uwaga zmiana SWZ.pdf pdf 255.13 2021-10-28 13:46:23 Public message
Załącznik nr 1 - Oferta po zmianie.odt odt 27.21 2021-10-28 13:46:23 Public message
doc00514320211104063328.pdf pdf 230.03 2021-11-04 10:01:54 Public message
doc00517420211104134051.pdf pdf 559.1 2021-11-04 14:40:20 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 814.1 2021-11-08 11:28:35 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 110.13 2021-11-26 12:29:21 Public message
08da2832-3909-de89-9722-b0000131cfda (2).pdf pdf 54.79 2022-04-27 12:29:41 Public message
08daf2ff-ceac-ef2d-4692-20000fd60900- ogłoszenie o wykonaniu umowy dla części III.pdf pdf 53.84 2023-01-11 08:31:50 Public message

Announcements

2023-01-11 08:31 Przemysław Tomasiuk Ogłoszenie

08daf2ff-ceac-ef2d-4 [...].pdf

2022-04-27 12:29 Przemysław Tomasiuk Zamawiający przesyła ogłoszenie o zmianie umowy.

08da2832-3909-de89-9 [...].pdf

2021-11-26 12:29 Przemysław Tomasiuk Zamawiający przesyła informację o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-11-08 11:28 Przemysław Tomasiuk Zamawiający przesyła ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-11-04 14:40 Przemysław Tomasiuk Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert.

doc00517420211104134 [...].pdf

2021-11-04 10:01 Przemysław Tomasiuk Zamawiający zamieszcza informację o kwocie.

doc00514320211104063 [...].pdf

2021-10-28 13:46 Przemysław Tomasiuk Zamawiający w załączniku zamieszcza poprawki w SWZ.

Uwaga zmiana SWZ.pdf

Załącznik nr 1 - Of [...].odt

2021-10-27 13:48 Przemysław Tomasiuk W załączniku odpowiedź Zamawiającego na pytanie Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 684