Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 11/TP/2021 Doradztwo finansowe dla projektu pn. „Poprawa funkcjonowania i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica Sp. z o.o.”

Deadlines:
Published : 18-10-2021 12:18:00
Placing offers : 26-10-2021 09:00:00
Offers opening : 26-10-2021 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ + załączniki.pdf pdf 16705.67 2021-10-18 12:18:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc doc 104.5 2021-10-18 12:18:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - art 125 oświadczenie wstępne .doc doc 99 2021-10-18 12:18:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie podmiotu udost. zasoby.docx docx 75.11 2021-10-18 12:18:00 Proceeding
Załącznik nr 4-oświadczenie dot. art. 117 ust. 4 PZP.doc doc 106.5 2021-10-18 12:18:00 Proceeding
Załącznik nr 6- Wykaz osób.docx docx 67.07 2021-10-18 12:18:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Wykaz usług.docx docx 64.75 2021-10-18 12:18:00 Proceeding
08d99219-65b5-bc7b-3743-fe00016fccde (1)- ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 116.21 2021-10-18 12:18:00 Proceeding
skan 11.TP 21.10.2021.pdf pdf 176.3 2021-10-21 11:58:16 Public message
skan 11.TP.22.10.2021.pdf pdf 163.95 2021-10-22 09:28:38 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 386.58 2021-10-26 12:37:20 Public message
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY..pdf pdf 290.06 2021-12-16 13:46:05 Public message

Announcements

2021-12-16 13:46 Małgorzata Krzyczkowska Informacja o wyniku postępowania.

INFORMACJA O WYBORZE [...].pdf

2021-10-26 12:37 Beata Bralewska Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2021-10-26 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 60 270 zł. brutto
2021-10-22 09:28 Małgorzata Krzyczkowska Odpowiedź na pytanie.

skan 11.TP.22.10.202 [...].pdf

2021-10-21 11:58 Małgorzata Krzyczkowska Odpowiedź na pytanie.

skan 11.TP 21.10.202 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 437