Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00233274 Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielooddziałowe (Nr referencyjny RRiB.271.10.2021)

Małgorzata Lach
Gmina Jeżewo
Deadlines:
Published : 14-10-2021 13:53:00
Placing offers : 29-10-2021 10:00:00
Offers opening : 29-10-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 442.91 2021-10-14 13:53:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 33 2021-10-14 13:53:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ.docx docx 26.03 2021-10-14 13:53:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ.docx docx 20.52 2021-10-14 13:53:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ.docx docx 21.62 2021-10-14 13:53:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ.docx docx 21.73 2021-10-14 13:53:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ.docx docx 21.22 2021-10-14 13:53:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ.docx docx 22.78 2021-10-14 13:53:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - projekt umowy.pdf pdf 314.02 2021-10-14 13:53:00 Proceeding
dokumentacja techniczna i przedmiar.zip zip 101757.35 2021-10-14 14:04:04 Proceeding
1 odpowiedź.PDF PDF 399.45 2021-10-19 09:36:58 Public message
2 odpowiedź.PDF PDF 386.96 2021-10-19 09:37:39 Public message
3 odpowiedź.PDF PDF 745.9 2021-10-25 14:40:54 Public message
Instalacje Elektryczne LASKOWICE.pdf pdf 15490.58 2021-10-25 14:40:54 Public message
4 odpowiedź.PDF PDF 349.73 2021-10-27 12:49:43 Public message
5 odpowiedź.PDF PDF 338.97 2021-10-28 12:34:48 Public message
Informacja o wysokości środków.PDF PDF 208.9 2021-10-29 10:08:58 Public message
Informacja z sesji otwarcia ofert.PDF PDF 564.56 2021-10-29 12:16:40 Public message
przedszkole 1.PDF PDF 1133.25 2021-12-01 11:29:52 Public message

Announcements

2021-12-01 11:29 Małgorzata Lach Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający umieszcza w załączeniu informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

przedszkole 1.PDF

2021-10-29 12:16 Małgorzata Lach Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający, w załączeniu przekazuje informacje z otwarcia ofert.

Informacja z sesji o [...].PDF

2021-10-29 10:08 Małgorzata Lach Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 4.500.000,00 zł gross (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych 00/100).

Informacja o wysokoś [...].PDF

2021-10-28 12:34 Małgorzata Lach Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielooddziałowe"

5 odpowiedź.PDF

2021-10-27 12:49 Małgorzata Lach Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielooddziałowe".

4 odpowiedź.PDF

2021-10-25 14:40 Małgorzata Lach Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielooddziałowe".

3 odpowiedź.PDF

Instalacje Elektrycz [...].pdf

2021-10-19 09:37 Małgorzata Lach Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielooddziałowe".

2 odpowiedź.PDF

2021-10-19 09:36 Małgorzata Lach Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielooddziałowe".

1 odpowiedź.PDF

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1476