Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SOSW3.261.1.1.2021 WYKONANIE SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 3 W BYDGOSZCZY – I ETAP

Agnieszka Wiśniewska Jankowska
Urząd Miasta Bydgoszcz Department: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej
Deadlines:
Published : 13-10-2021 13:40:00
Placing offers : 08-11-2021 09:00:00
Offers opening : 08-11-2021 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu SOSW3.pdf pdf 142.81 2021-10-13 13:40:00 Proceeding
Rzut 1 piętra budynek internatu.pdf pdf 293.59 2021-10-13 13:40:00 Proceeding
Rzut parteru budynek internatu.pdf pdf 257.93 2021-10-13 13:40:00 Proceeding
Rzut piwnic budynku internatu.pdf pdf 280.93 2021-10-13 13:40:00 Proceeding
SWZ specyfikacja warunków zamówienia 13.10.2021.pdf pdf 481.72 2021-10-13 13:40:00 Proceeding
Załącznik 1A Projekt sygnalizacji pożarowej budynek internatu.pdf pdf 727.17 2021-10-13 13:40:00 Proceeding
Załącznik 1B Przedmiar robót budynek internat.pdf pdf 386.26 2021-10-13 13:40:00 Proceeding
Załącznik 1C Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf pdf 787.36 2021-10-13 13:40:00 Proceeding
Załącznik nr 3 wzór umowy.docx docx 55.8 2021-10-13 13:40:00 Proceeding
załącznik nr 2 do SWZ formularz ofertowy.docx docx 28.24 2021-10-13 13:40:00 Proceeding
załącznik nr 4 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx docx 20.71 2021-10-13 13:40:00 Proceeding
załącznik nr 5 oświadczenie o spełnianiu warunków.docx docx 21.14 2021-10-13 13:40:00 Proceeding
załącznik nr 6 wykaz robót budowlanych.docx docx 19.36 2021-10-13 13:40:00 Proceeding
załącznik nr 7 grupa kapitałowa.docx docx 17.87 2021-10-13 13:40:00 Proceeding
załącznik nr 8 do SWZ Zobowiązanie podmiotu o oddaniu Wykonawcy swoich zasobów.docx docx 16.6 2021-10-13 13:40:00 Proceeding
załącznik nr 9 do SWZ oświadczenie gwarancyjne.docx docx 22.05 2021-10-13 13:40:00 Proceeding
Odpowiedź na pytanie z 15.10.2021.pdf pdf 357.27 2021-10-18 13:19:40 Public message
22.10.2021 Zmiana SWZ, ogłoszenia i załączników.pdf pdf 366.46 2021-10-22 13:25:10 Public message
1 A2 Projekt sygnalizacji pożarowej budynek internatu aktualizacja z dnia 22.10.2021.pdf pdf 10893.41 2021-10-22 13:25:10 Public message
1 B2 Przedmiar robót budynek internatu aktualizacja z dnia 22.10.2021.pdf pdf 215.18 2021-10-22 13:25:10 Public message
29.10.2021 Odpowiedź na pytanie z 28.10.2021.pdf pdf 858.63 2021-10-29 13:08:51 Public message
4.11. 2021 Zmiana zał. 3 do SWZ.pdf pdf 556.13 2021-11-04 16:36:03 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 414.04 2021-11-08 12:43:03 Public message
19 11 2021 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 359.09 2021-11-19 13:36:49 Public message

Announcements

2021-11-19 13:36 Agnieszka Wiśniewska Jankowska Zamawiający przesyła informację o wyborze oferty

19 11 2021 Informacj [...].pdf

2021-11-08 12:43 Agnieszka Wiśniewska Jankowska Zamawiający przesyła informację z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-08 09:00 Buyer message W imieniu Zamawiającego informuję że, wartość jaką Zamawiający przeznaczy na sfinansowanie niniejszego zamówienia wynosi gross 213.504,89 złotych
2021-11-04 16:36 Agnieszka Wiśniewska Jankowska Informacja Zamawiającego o zmianie w treści załącznika nr 3 do SWZ – „Wzór umowy”,
zmianie terminu składania ofert oraz o udzieleniu odpowiedzi na pytanie

4.11. 2021 Zmiana za [...].pdf

2021-10-29 13:08 Agnieszka Wiśniewska Jankowska Zamawiający przesyła odpowiedź na pytanie z dnia 28.10.2021r.

29.10.2021 Odpowiedź [...].pdf

2021-10-22 13:25 Agnieszka Wiśniewska Jankowska Na podstawie art. 286 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (uPZP) Zamawiający dokonuje następujących zmian w dokumentach dotyczących postępowania.

22.10.2021 Zmiana SW [...].pdf

1 A2 Projekt sygnali [...].pdf

1 B2 Przedmiar robót [...].pdf

2021-10-18 13:19 Agnieszka Wiśniewska Jankowska Zamawiający przesyła odpowiedź na pytanie z dnia 15.10.2021r

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1254