Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/RR/2/21 Przebudowa części budynku magazynowego na Pracownię Rezonansu Magnetycznego w Szpitalu Powiatowym w Węgrowie

Deadlines:
Published : 13-10-2021 10:17:00
Placing offers : 29-10-2021 10:00:00
Offers opening : 29-10-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 81.01 2021-10-13 10:17:00 Proceeding
SWZ.docx docx 232.48 2021-10-13 10:17:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 195.6 2021-10-13 10:17:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Przedmiar robót.pdf pdf 319.89 2021-10-13 10:17:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy art. 125 ust. 1.docx docx 191.37 2021-10-13 10:17:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej.docx docx 192.35 2021-10-13 10:17:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót.docx docx 190.84 2021-10-13 10:17:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia.docx docx 191.21 2021-10-13 10:17:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Zobowiązanie podmiotów trzecich.docx docx 192.58 2021-10-13 10:17:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Projekt umowy.docx docx 207.79 2021-10-13 10:17:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - Dokumentacja techniczna.zip zip 4152.8 2021-10-13 10:17:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi z dn. 25.10.2021r..docx docx 36.08 2021-10-25 13:17:48 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 733.33 2021-11-02 13:16:41 Public message
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf pdf 513.14 2021-10-29 10:49:39 Public message

Announcements

2021-11-02 13:16 Zamówienia Publiczne W załączeniu zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-10-29 10:49 Zamówienia Publiczne W załączeniu informacja z otwarcia ofert

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2021-10-29 10:00 Buyer message Na realizację zamówienia przeznaczono kwotę 1 447 656,97 PLN , zgodnie z kosztorysem inwestorskim
2021-10-25 13:17 Zamówienia Publiczne W załączeniu pytania i odpowiedzi z dnia 25.10.2021r.

Pytania i odpowiedzi [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 574