Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SRZP.271.19.2021 Przygotowanie i przeprowadzenie kursów w ramach projektu „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku”

Deadlines:
Published : 11-10-2021 12:18:00
Placing offers : 20-10-2021 10:00:00
Offers opening : 20-10-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 639.01 2021-10-11 12:18:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf pdf 249.98 2021-10-11 12:18:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ.pdf pdf 240.79 2021-10-11 12:18:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy.pdf pdf 159.15 2021-10-11 12:18:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie.pdf pdf 132.11 2021-10-11 12:18:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie.pdf pdf 133.96 2021-10-11 12:18:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - wykaz usług.pdf pdf 118 2021-10-11 12:18:00 Proceeding
Załącznik nr 5A do SWZ -wykaz osób.pdf pdf 131.28 2021-10-11 12:18:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - zobowiązanie.pdf pdf 130.64 2021-10-11 12:18:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - projekt umowy.pdf pdf 526.39 2021-10-11 12:18:00 Proceeding
Załączniki nr 2-6 do SWZ w wersji edytowalnej.zip zip 704.02 2021-10-11 12:23:36 Public message
ZMIANA TREŚCI SWZ.pdf pdf 143.17 2021-10-12 08:33:55 Public message
nowo obowiązujący Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ.pdf pdf 240.9 2021-10-12 08:34:39 Public message
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ.pdf pdf 143.23 2021-10-12 12:55:06 Public message
Unieważnienie postępowania w zakresie cz 3, 4, 5, 7, 9,10, 11, 13.pdf pdf 142.55 2021-10-25 08:49:20 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 148.87 2021-10-20 14:31:09 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 1 SIMATIC - STRONA.pdf pdf 174.46 2021-11-02 09:48:40 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie CZĘŚCI 15.pdf pdf 175.99 2021-11-09 12:37:36 Public message
Unieważnienie postępowania w zakresie cz 18 strona.pdf pdf 139.82 2021-11-09 12:51:11 Public message
Unieważnienie postępowania w zakresie cz 12.pdf pdf 137.61 2021-11-09 12:57:03 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 8 drony - STRONA.pdf pdf 178.81 2021-11-09 13:23:51 Public message
Unieważnienie postępowania w zakresie cz 2 STRONA.pdf pdf 143.15 2021-11-09 13:34:58 Public message
strona.pdf pdf 307.18 2021-11-23 09:05:02 Public message
strona.pdf pdf 343.03 2021-11-23 09:11:48 Public message
Unieważnienie cz. 14 - strona.pdf pdf 320.44 2021-11-26 11:53:02 Public message
strona.pdf pdf 320.29 2021-12-01 07:57:07 Public message

Announcements

2021-12-01 07:57 Marcin Weitmann INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
– dot. CZĘŚCI 17 - Kurs programowania językami Java Script oraz PHP – praktyczny dla 4 nauczycieli (60 godzin)

strona.pdf

2021-11-26 11:53 Marcin Weitmann UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI 14

Unieważnienie cz. 14 [...].pdf

2021-11-23 09:11 Marcin Weitmann INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
– dot. CZĘŚCI 16 - Kurs przywództwa w zarządzaniu zespołem dla 10 uczniów i 5 nauczycieli
(20 godzin)

strona.pdf

2021-11-23 09:05 Marcin Weitmann INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
– dot. CZĘŚCI 6 - Kurs programowania aplikacji Android – podstawy

strona.pdf

2021-11-09 13:34 Marcin Weitmann UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI 2 - Kurs obsługi drona w zasięgu wzroku.

Unieważnienie postęp [...].pdf

2021-11-09 13:23 Marcin Weitmann
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
– dot. CZĘŚCI 8 - Kurs obsługi drona w zasięgu wzroku

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-11-09 12:57 Marcin Weitmann UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI 12 - Kurs układy sterowania w mechatronice z wykorzystaniem sterowników PLC.

Unieważnienie postęp [...].pdf

2021-11-09 12:51 Marcin Weitmann UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI 18 - Kurs SketchUp i V-Ray dla 4 nauczycieli praktycznej nauki zawodu (30 godzin).

Unieważnienie postęp [...].pdf

2021-11-09 12:37 Marcin Weitmann INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
– dot. CZĘŚCI 15 - Kurs z zakresu negocjacji zakupowych i handlowych dla 10 uczniów i 5 nauczycieli praktycznej nauki zawodu (20 godzin)

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-11-02 09:48 Marcin Weitmann INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – dot. CZĘŚCI 1 - Kurs SIMATIC S 1200 programowanie i diagnostyka

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-11-02 09:11 Marcin Weitmann The message was withdrawn by the Buyer.
2021-10-25 08:49 Marcin Weitmann UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI 3; 4; 5; 7; 9; 10; 11; 13.

Unieważnienie postęp [...].pdf

2021-10-20 14:31 Marcin Weitmann INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2021-10-20 10:00 Buyer message The message was withdrawn by the Buyer.
2021-10-19 07:39 Marcin Weitmann Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 4 ustawy Pzp - Zamawiający informuje, że kwota, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi: 273.971,61 zł gross - w tym:
na CZĘŚĆ 1: 44.000,00 zł;
na CZĘŚĆ 2: 29.210,00 zł;
na CZĘŚĆ 3: 17.500,00 zł;
na CZĘŚĆ 4: 16.500,00 zł;
na CZĘŚĆ 5: 8.260,00 zł;
na CZĘŚĆ 6: 12.000,00 zł;
na CZĘŚĆ 7: 8.000,00 zł;
na CZĘŚĆ 8: 4.500,00 zł;
na CZĘŚĆ 9: 1.600,00 zł;
na CZĘŚĆ 10: 6.300,00 zł;
na CZĘŚĆ 11: 6.300,00 zł;
na CZĘŚĆ 12: 6.300,31 zł;
na CZĘŚĆ 13: 22.594,55 zł;
na CZĘŚĆ 14: 24.432,20 zł;
na CZĘŚĆ 15: 14.137,25 zł;
na CZĘŚĆ 16: 13.686,53 zł;
na CZĘŚĆ 17: 17.937,67 zł;
na CZĘŚĆ 18: 20.713,10 zł.
2021-10-12 12:55 Marcin Weitmann WYJAŚNIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI S [...].pdf

2021-10-12 08:34 Marcin Weitmann NOWO OBOWIĄZUJĄCY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

nowo obowiązujący Za [...].pdf

2021-10-12 08:33 Marcin Weitmann ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SWZ.pd [...].pdf

2021-10-11 12:23 Marcin Weitmann Załączniki nr 2-6 do SWZ w wersji edytowalnej (*ODT)

Załączniki nr 2-6 do [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1125