Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 4/10/2021 Dostawa wraz z montażem sprzętu dla potrzeb inhalatoriów w SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Krynicy Zdrój z podziałem na dwie części

Deadlines:
Published : 08-10-2021 16:10:00
Placing offers : 18-10-2021 10:00:00
Offers opening : 18-10-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 92.88 2021-10-08 16:10:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 449.94 2021-10-08 16:10:00 Proceeding
Załącznik_Nr 5_projekt umowy.pdf pdf 704.43 2021-10-08 16:10:00 Proceeding
Załącznik_Nr_2_OPZ.pdf pdf 353.93 2021-10-08 16:10:00 Proceeding
Załącznik-Nr-1_Formulrz ofertowy.odt odt 44.86 2021-10-08 16:10:00 Proceeding
Załącznik-Nr-3_4 _ZP_oświadczeenia.odt odt 25.53 2021-10-08 16:10:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 449.94 2021-10-08 16:10:00 Criterion
Załącznik_Nr 5_projekt umowy.pdf pdf 704.43 2021-10-08 16:10:00 Criterion
Załącznik_Nr_2_OPZ.pdf pdf 353.93 2021-10-08 16:10:00 Criterion
Załącznik-Nr-1_Formulrz ofertowy.odt odt 44.86 2021-10-08 16:10:00 Criterion
Załącznik-Nr-3_4 _ZP_oświadczeenia.odt odt 25.53 2021-10-08 16:10:00 Criterion
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 265.4 2021-10-18 13:21:47 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2).pdf pdf 477.81 2021-10-20 12:10:19 Public message
kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 241.48 2021-10-18 10:00:00 Public message

Announcements

2021-10-20 12:10 Anna Gotzek-Bałdowska Zamawiający w załączeniu przekazuje Zawiadomienie o wyborze Najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-10-18 13:21 Anna Gotzek-Bałdowska Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację z otwarcia ofert z dnia 18.10.2021r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-10-18 10:00 Buyer message Krynica – Zdrój, dnia 18.10.2021 r.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Krynicy-Zdroju
im. bł. Karoliny Kózkówny
ul. Nitribitta 4
33-380 Krynica-Zdrój


INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ
NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: Postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 Pzp pn. „Dostawa wraz z montażem sprzętu dla potrzeb inhalatoriów w SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Krynicy Zdrój z podziałem na dwie części” 4/10/2021
Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019, z późn. zm.) udostępnia informacje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Na część nr 1
Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 20 790,00zł brutto,
kwota słownie: dwadzieścia tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych brutto.
Na część nr 2
Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 26 926,56 zł brutto,
kwota słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych 56/100 gr brutto.

kwota jaką zamawiają [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

SWZ.pdf

Załącznik_Nr 5_proje [...].pdf

Załącznik_Nr_2_OPZ.p [...].pdf

Załącznik-Nr-1_Formu [...].odt

Załącznik-Nr-3_4 _ZP [...].odt

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 544