Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.272.18.2021 UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ POJAZDÓW MECHANICZNYCH POWIATU TCZEWSKIEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, A TAKŻE UBEZPIECZENIE OD RYZYK CYBERNETYCZNYCH I ZWIĄZANYCH Z RODO STAROSTWA POWIATOWEGO W TCZEWIE

Beata Kozikowska
Powiat Tczewski
Deadlines:
Published : 08-10-2021 13:05:00
Placing offers : 29-10-2021 09:00:00
Offers opening : 29-10-2021 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ (18) - podpisany.pdf pdf 2401.52 2021-10-08 13:05:00 Proceeding
Wniosek o udostępnienie informacji poufnej (Załącznik nr 3 do SWZ).doc doc 165 2021-10-08 13:05:00 Proceeding
załączniki edytowalne (formularze oferty i oświadczenia).doc doc 306 2021-10-08 13:05:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 121.71 2021-10-08 13:05:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) - termin.pdf pdf 37.25 2021-10-18 09:30:51 Proceeding
info+modyfikacja SWZ (termin)-1 - podpisany.pdf pdf 783.64 2021-10-18 09:30:13 Public message
Odpowiedzi na pytania Wykonawców (21.10.2021 r.).zip zip 2043.75 2021-10-21 13:41:36 Public message
Modyfikacja treści SWZ nr 2 (21.10.2021 r.).zip zip 2265.78 2021-10-21 13:43:25 Public message
info z otwarcia ofert (18) podpisany.pdf pdf 668.6 2021-10-29 12:50:07 Public message
Informacja o wyborze (1,2 cz.z.) + unieważnienie (3 cz.z.) - podpisany.pdf pdf 795.8 2021-11-15 08:32:02 Public message

Announcements

2021-11-15 08:32 Beata Kozikowska Informacja o wyniku postępowania.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-10-29 12:50 Aleksandra Dering Informacja z otwarcia ofert.

info z otwarcia ofer [...].pdf

2021-10-29 09:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi - odpowiednio dla każdej części zamówienia: 1) 324680,00 zł, 2) 201008,00 zł, 3) 14000,00
2021-10-21 13:43 Beata Kozikowska Modyfikacja treści SWZ nr 2

Modyfikacja treści S [...].zip

2021-10-21 13:41 Beata Kozikowska Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Odpowiedzi na pytani [...].zip

2021-10-18 09:30 Beata Kozikowska Modyfikacja treści SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.

info+modyfikacja SWZ [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 716