Proceeding: UCS/ZP/07/21 Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych

Deadlines:
Published : 07-10-2021 16:30:00
Placing offers : 15-10-2021 08:00:00
Offers opening : 15-10-2021 08:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 126.03 2021-10-07 16:30:00 Proceeding
SWZ 07.21.docx docx 45.83 2021-10-07 16:30:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 1 do SWZ 7.21.docx docx 20.49 2021-10-07 16:30:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2 do SWZ 7.21.docx docx 16.92 2021-10-07 16:30:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ 7.21.docx docx 14.98 2021-10-07 16:30:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 5 do SWZ 7.21.xlsx xlsx 31.73 2021-10-07 16:30:00 Proceeding
Załącznk nr 4 do SWZ 7.21 UMOWA.docx docx 26.75 2021-10-07 16:30:00 Proceeding
Informacja z otwarcia.docx docx 87.01 2021-10-15 08:53:22 Public message

Announcements

2021-10-15 08:53 Małgorzata Tkaczuk Informacja z otwarcia

Informacja z otwarci [...].docx

2021-10-15 08:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Zadanie 1 - 110 445,42 zł
Zadanie 2 - 73 975,28 zł
Zadanie 3 - 83 172,10 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 291