Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 035/2021 Wykonanie dekoracji świątecznej na terenie Miasta Bydgoszczy w 2021 roku i demontaż dekoracji świątecznej w 2022 roku

Deadlines:
Published : 01-10-2021 12:27:00
Placing offers : 12-10-2021 10:00:00
Offers opening : 12-10-2021 10:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


UWAGA!

Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez Zamawiającego bezpośrednio na Platformie Zakupowej, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu 2021-BZP 00198925-01 z dn. 01-10-2021.pdf pdf 129.43 2021-10-01 12:27:00 Proceeding
2- SWZ.zip zip 1012.25 2021-10-01 12:27:00 Proceeding
035_2021 WYJAŚNIENIA I ZMIANA NR 1 z dn. 06.10.2021.zip zip 60.17 2021-10-06 11:54:00 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2021_BZP 00215506_01 z dn. 06.10.2021.pdf pdf 38.38 2021-10-06 11:54:00 Public message
035_2021 informacje z otwarcia ofert.doc doc 74.5 2021-10-12 12:07:37 Public message
035_2021 informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 49.15 2021-10-12 12:07:37 Public message
035_2021 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx docx 91.97 2021-10-28 09:27:57 Public message

Announcements

2021-10-28 09:27 Małgorzata Czajkowska W dniu 28.10.2021 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

035_2021 - Informacj [...].docx

2021-10-12 12:07 Małgorzata Czajkowska Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zamieszcza informacje z otwarcia ofert.

035_2021 informacje [...].doc

035_2021 informacja [...].pdf

2021-10-12 10:04 Małgorzata Czajkowska Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto: 664 489,91 zł
2021-10-06 11:53 Małgorzata Czajkowska Zamawiający w poniższym pliku udostępnił Wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 1 treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 2021/BZP 00215506/01 z dnia 2021-10-06.

035_2021 WYJAŚNIENIA [...].zip

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 561